Artikkeli | 12/15/2022 14:03:40 | 6 min Lukuaika

Paso de los Torosin sellutehdas on biotalouden ytimessä

Daniel Dawson

Kirjoittaja, Spoon Agency

UPM:n toinen Uruguayn sellutehdas käynnistyy pian. Kun tehdas on otettu kokonaan käyttöön, se nostaa UPM:n maailman johtavien eukalyptussellun valmistajien joukkoon.

Uruguayn keskiosassa, Río Negron etelärannalla ja keskellä Centenarion kumpuilevia kukkuloita, sijaitsee UPM:n toinen Uruguayn sellutehdas. Kun ensimmäiset puuhakkeet syötetään sen kattilaan, vuodesta 2016 lähtien työn alla ollut hanke on saatu päätökseen. Samalla käynnistyy 2,1 miljoonan tonnin vuotuinen valkaistun eukalyptussellun tuotanto.

”Siitä tulee yksi maailman suurimmista, kilpailukykyisimmistä ja vastuullisimmista sellutehtaista”, sanoo UPM Fibres -liiketoiminta-alueen johtaja Bernd Eikens. Hän uskoo, että sellussa ja sen sivutuotteissa on paljon potentiaalia, kun pyrimme vähentämään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja muoveista.

Insinööri- ja konsulttiyritys AFRYn arvioiden mukaan markkinasellun maailmanlaajuisen kysynnän odotetaan kasvavan 78 miljoonasta tonnista (vuonna 2020) 108 miljoonaan tonniin vuoteen 2035 mennessä.

Suurimman osan kasvusta odotetaan tulevan Kiinasta, mutta markkinasellun kysyntä on kasvussa myös muualla Aasiassa ja muissa kehittyvissä talouksissa sekä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Kasvun taustalla on kasvava keskiluokka ja uuden sukupolven kuluttajat, joilla on käytettävissä olevia tuloja ja jotka ostavat WC-paperia, paperipyyhkeitä, lautasliinoja ja kasvopyyhkeitä sekä kulutustuotteita, jotka on kääritty etiketteihin ja muihin pakkausmateriaaleihin.

Järkeä pakkaukseen

Yksi sellu- ja paperiteollisuuden merkittävimmistä haasteista on vastata kasvavaan kysyntään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Eikens uskoo uuden tehtaan olevan tehtävän tasalla. ”Sellu on biotalouden ydin, ja UPM:n tavoitteena on korvata fossiilisiin raaka-aineisiin pohjautuvat tuotteet uusiutuvilla vaihtoehdoilla.”

Tähän tavoitteeseen kuuluu muovin korvaaminen sellupohjaisilla pakkausmateriaaleilla sekä sellun sivutuotteiden, kuten ligniinin ja mäntyöljyn, käytön kehittäminen. ”Meillä on oma biomassan mahdollisuuksiin keskittyvä tutkimus- ja kehitystiimi. Perinteisten puu-, paperi- ja sellutuotteiden lisäksi on vielä tutkittava, millaisia hiilituotteita voidaan hyödyntää ja millä tavoin”, Eikens toteaa.

Pitkään suunniteltu investointi

Sellutehtaan menestyksekäs suunnittelu ja ajo ovat pitkäjänteistä puuhaa. ”Kyseessä on valtava logistinen operaatio”, korostaa UPM Uruguayn sellu- ja metsätoimintojen johtaja Marcos Battegazzore.

UPM Paso de los Torosin sellutehdas vahvistaa merkittävästi paikallista taloutta ja aluekehitystä, sillä se luo 10 000 vakituista työpaikkaa.

UPM:n uusi sellutehdas käyttää vuosittain noin 7,5 miljoonaa kuutiometriä eukalyptuspuuta. Puuviljelmien laajennusten suunnittelu oli aloitettava hyvissä ajoin, sillä puut kasvavat 10 vuotta ennen korjuuta.

Päivä UPM:n metsänhoitajan elämässä

”Tällainen investointi edellyttää hyvin pitkää suunnitteluaikaa, ja se alkaa puuviljelmien kehittämisestä. Puun saatavuus on turvattava ennen kuin voidaan investoida tehtaaseen”, kertoo Battegazzore.

Eikensin mukaan kestävä kasvu edellyttää, että puunhankintaa laajennetaan paikallisen väestön tuella eikä ruuantuotannon kustannuksella. ”Kestävä toiminta edellyttää toimivaa tuotantologistiikkaa, tehokkuutta ja vastuullisuuteen perustuvaa ajattelua tuotantoprosessin kaikissa vaiheissa. Näin voimme valmistaa sellua Uruguayssa vastuullisesti, hyvällä omallatunnolla.”

Uuden sellutehtaan tuloon valmistaudutaan yhteistyössä eri tahojen kanssa

Askeleet ennen tehtaan toiminnan käynnistymistä

Kun puun saatavuus oli varmistettu, uuden sellutehtaan rakentaminen alkoi vuonna 2019. Kun keskustelimme Battegazzoren kanssa, projektitiimi työskenteli käyttöönottoprosessin parissa, joka on viimeinen vaihe ennen tehtaan käynnistämistä. Tässä vaiheessa kaikki prosessin osat testataan ja liitetään toisiinsa.

UPM:n Uruguayn-projektitiimi pitää vauhtia päällä

”Tehtaassa on useita toisiinsa liittyviä osastoja ja tuotantoalueita, joilla on oma erityinen tehtävänsä”, hän lisää.

Ensimmäinen vaihe on vesipumppujen testaaminen, sillä ne kuljettavat olennaista komponenttia tehtaan vedenkäsittelylaitoksessa, jossa vesi puhdistetaan ja käsitellään eri käyttötarkoituksia varten juomavedestä palontorjuntaan.

”Kun vedenkäsittely toimii, voimme kokeilla kattiloiden käyttöä”, Battegazzore jatkaa. Käyttöönottoryhmä testaa varavoimakattilat ja siirtyy vasta sitten varmistamaan, että suuremmat yksiköt toimivat asianmukaisesti. Kun kattiloista saadaan höyryä, muiden osastojen testaaminen voidaan aloittaa.

”Näin jatketaan tehtaan käynnistämiseen asti. Kun pääsemme käynnistysvaiheeseen, suuri osa tehtaasta on jo ollut toiminnassa ja koeajettu”, hän sanoo. Laitteiston testauksen lisäksi käyttöönottoprosessi antaa kaikille tehtaan toiminnan ylläpitämiseen tarvittaville insinööreille, teknikoille ja tukihenkilöstölle mahdollisuuden kouluttautua ja oppia kaikki tehtaan toimintamallit.

UPM kouluttaa paikallisia osaajia pyörittämään uutta sellutehdasta Uruguayssa

UPM Paso de los Torosin sellutehdas aloittaa tuotannon suunnitelman mukaan vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä. Tehtaan tuotantoprosessin kaikki osa-alueet on silloin testattu perusteellisesti, mikä takaa erinomaisen suorituskyvyn turvallisuuden, ympäristön ja tuotannon suhteen. Tämä takaa saumattoman siirtymän ja tarkoittaa, että tehdas voisi toimia täydellä kapasiteetilla jo sen ensimmäisenä toimintavuonna.

Valmiina tulevaisuuden kysyntään

Battegazzore osallistui aikanaan UPM:n ensimmäisen Uruguayn-sellutehtaan käyttöönottoon maan lounaisrannikolla sijaitsevassa Fray Bentosin kaupungissa. Hänestä uusi Paso de los Torosin tehdas auttaa yhtiötä vastaamaan tulevaan kysyntään. ”Globaalit trendit – kaupungistuminen, väestönkasvu ja synteettisten kuitujen korvaaminen luonnonkuiduilla – tukevat voimakkaasti sellun kysynnän yleistä kasvua”, hän toteaa.

Kun tehdas on täydessä toiminnassa, Uruguaysta tulee maailman viidenneksi suurin sellun viejä. UPM:n investointi on suunniteltu kestämään kaikissa markkinatilanteissa. Tämän vuoksi Battegazzore luottaa siihen, että tehdas pysyy kilpailukykyisenä pitkällä aikavälillä kysynnästä riippumatta.

”Tuotanto on kilpailukykyistä millä tahansa hintasyklillä, mikä on tavallista niin selluteollisuudessa kuin muidenkin hyödykkeiden kohdalla. Tämä onkin tärkeää investoinnissa, jonka on tarkoitus kestää 50 vuotta”, hän toteaa.

Ison kynnyksellä
Artikkeli | 8 min

Ison kynnyksellä

Lue lisää
UPM valmistautuu myymään sellua enemmän ja uusille markkinoille
Artikkeli | 6 min

UPM valmistautuu myymään sellua enemmän ja uusille markkinoille

Lue lisää
Päivä UPM:n metsänhoitajan elämässä
Artikkeli | 4 min

Päivä UPM:n metsänhoitajan elämässä

Lue lisää