Artikkeli | 03/15/2022 10:26:50 | 3 min Lukuaika

UPM kouluttaa paikallisia osaajia pyörittämään uutta sellutehdasta Uruguayssa

UPM Uruguay kouluttaa seuraavaa sukupolvea prosessinhoitajia Paso de los Torosin tehtaalle. Tietotaidon välittäminen Fray Bentosin tehtaalta on ratkaisevassa roolissa.

UPM Uruguayn henkilöstöjohtaja Santiago Sagari kertoo, että parhaillaan käynnissä olevan koulutusohjelman piiriin kuuluvat kaikki Paso de los Torosin tehtaan tulevat operaattorit.

”Olemme jo kulkeneet pitkän matkan, sillä koulutusohjelma on ollut käynnissä Fray Bentosin tehtaamme alusta lähtien eli vuodesta 2007”, hän kertoo.

Sagarin mukaan koulutusohjelman kesto voi vaihdella hieman liiketoiminnan tarpeiden mukaan, mutta tyypillisesti koulutus koostuu useammasta jaksosta. Koulutus alkaa sellunvalmistusprosessin luokkahuonekurssilla, joka kattaa noin viisi ensimmäistä viikkoa.

”Sen jälkeen meidän esimiestiimimme jatkaa koulutusta syvemmin eri prosessialueille, mukaan lukien niihin liittyvät laitteet ja työskentelytapamme tehtaalla. Koulutuksen lopuksi tulevat operaattorit alkavat tehdä tehdasvuoroja kokeneen prosessinhoitajan kanssa.”

Viimeinen työssäoppimisen vaihe kestää useita kuukausia, jolloin toimintaryhmän johto voi arvioida edistymistä ja antaa palautetta. Alkuvuosina tätä prosessia toistetaan, kunnes jokaisella harjoittelijalla on tarvittavat tiedot ja taidot toimiakseen ”omalla tontillaan” erilaisissa tilanteissa.

Group of 32 mill technicians, 2nd group, during the theoretical training process.jpeg

Ryhmä tehdasteknikkoja teoriakoulutuksen aikana. Kuva - UPM

Koulutuksen arvo koetaan suureksi

Palaute koulutuksesta on ollut erittäin positiivista. Sagarin mukaan monet koulutettavat ovat kertoneet, että ilman monipuolista koulutusprosessia heiltä olisi luultavasti mennyt vuosia, ennen kuin riittävä ammattitaito olisi kasassa.

Koulutusohjelmaan osallistujien profiilista Sagari sanoo, että tietty diversiteetti on tiimien punainen lanka. Eri tiimeissä on esimerkiksi yliopiston jatkotutkinnon suorittaneita ja toisaalta heitä, joilla on nimenomaan vahvaa käytännön työkokemusta teollisista prosesseista.

”Tiimit vaihtelevat myös iän ja sukupuolen suhteen. Kokemuksemme mukaan monimuotoisuus on arvo, jota täytyy vaalia”, Sagari linjaa.

Oppiminen ei lopu koskaan

Sagarin mielestä haastavin asia operaattoriksi kouluttautumisessa on huolehtia opiskelumotivaatiosta läpi vaativan koulutuksen – ja samalla tuoda positiivista asennetta peliin. Työn parhaana puolena hän pitää kuulumista vahvaan, osaavaan tiimiin.

”Kyseessä on erittäin hyvä työympäristö yrityksessä, joka on aidosti sitoutunut liiketoiminnan kehittämiseen kestävällä tavalla.”

Kun perusta on vahva

On selvää, että viimeisen 14 vuoden aikana UPM Fray Bentosin tehtaan pyörittämisestä kertynyt paikallinen asiantuntemus on valtavan tärkeässä roolissa. Sagari arvioi, että tärkein oppi Fray Bentosista on tiimin arvostaminen.

”Vuosi toisensa jälkeen on ollut nähtävissä, kuinka ihmiset ovat kehittäneet ’jatkuvan parantamisen’ yrityskulttuuria, minkä ansiosta saavutimme historiallisen tuotantoennätyksen vuosi sitten. Tämä saavutus ei syntynyt hetkessä, vaan se on tulosta sitoutumisesta, tiedon kehittämisestä, ammattitaidosta ja sinnikkyydestä”, hän toteaa.

Sagari huomauttaa, että Fray Bentosin tietotaidon välittäminen Paso de los Torosin tiimeille on epäilemättä aivan ratkaiseva osa yhtiön tulevaisuuden menestystä.

”Täytyy pitää mielessä, että kun Fray Bentosin tehdas aloitti toimintansa, meillä ei ollut mahdollisuutta ’oppia itseltämme’ eli hyödyntää aikaisempia kokemuksia tehtaan perustamisesta ja pyörittämisestä”, Sagari muistuttaa ja lisää, että viime kädessä avain menestykseen on aina sama: UPM:n työntekijöiden osaaminen ja sitoutuminen.

Operaattorikoulutusohjelman lisäksi UPM:llä on meneillään myös monia muita tietoa ja osaamista lisääviä hankkeita erilaisista yritysohjelmista paikallisiin mentorointi- ja prosessinkehitysohjelmiin.

 

Teksti: Sami Anteroinen

Missä on raide, siellä kulkee juna – pysähdy!
Artikkeli | 6 min

Missä on raide, siellä kulkee juna – pysähdy!

Lue lisää
UPM tukee yhteisön turvallisuutta ja hyvinvointia Uruguayssa
Artikkeli | 5 min

UPM tukee yhteisön turvallisuutta ja hyvinvointia Uruguayssa

Lue lisää
Miten UPM:n eukalyptusviljelmät vaikuttavat Uruguayn ekologiseen ja yhteiskunnalliseen hyvinvointiin?
Artikkeli | 5 min

Miten UPM:n eukalyptusviljelmät vaikuttavat Uruguayn ekologiseen ja yhteiskunnalliseen hyvinvointiin?

Lue lisää