Kasvun moottori

Investoinneilla on merkittävät positiiviset vaikutukset talouteen ja alueelliseen kehitykseen. Sellutehdashanke Uruguayssa etenee täyttä vauhtia aikataulun mukaisesti.

 

UPM rakentaa uutta eukalyptussellutehdasta Uruguayn keskiosissa lähellä Paso de los Torosin kaupunkia. Kaikkiaan noin 3 miljardin investointeihin sisältyy tehtaan lisäksi uusi selluterminaali Montevideon satamassa ja paikallisia hankkeita Paso de los Toroksessa.

 
 

Viimeaikaiset tapahtumat

  • Projekti etenee suunnitellun aikataulun mukaisesti. Yli 3 000 työntekijää työskentelee parhaillaan projektin eri rakennustyömailla.
     
  • Tehdasalueella Paso de los Torosissa maatyöt ja tietyöt jatkuvat. Rakentaminen etenee suunnitellusti. Tehtaan piipun rakennustyöt ovat loppuvaiheessa ja muiden prosessirakennusten perustusten rakentaminen on saatu päätökseen.
     
  • Montevideon sataman selluterminaalin laitureiden ja allasalueen rakentaminen edistyy. Selluvaraston ja lastausalueen paalutus on meneillään.
  • Väliaikaisten ja pysyvien astuntojen rakentaminen etenee myös suunnitellusti ja ensimmäiset asuntoalueet on otettu rakennustyöntekijöiden käyttöön.
 
 
 
 

Merkittävät vaikutukset talouteen ja aluekehitykseen

 

Maailmanluokan sellutehdas Keski-Uruguayhin