Kasvun moottori

Investoinneilla on merkittävät positiiviset vaikutukset talouteen ja alueelliseen kehitykseen. Sellutehdashanke Uruguayssa etenee täyttä vauhtia aikataulun mukaisesti.

 

UPM rakentaa uutta eukalyptussellutehdasta Uruguayn keskiosissa lähellä Paso de los Torosin kaupunkia. Tehtaan on suunniteltu käynnistyvän maaliskuun 2023 loppuun mennessä. Kaikkiaan noin 3 miljardin investointeihin sisältyy tehtaan lisäksi uusi selluterminaali Montevideon satamassa ja paikallisia hankkeita Paso de los Torosissa.

 
 

Viimeaikaiset tapahtumat

  • Yli 7 000 työntekijää työskentelee parhaillaan projektin eri rakennustyömailla. 
  • Tehdasalueella Paso de los Torosissa kokoonpanovaihe edistyy yhdessä mekaanisen pystytysvaiheen kanssa kaikkien pääprosessien osalta, ja sähkö-, instrumentointi- ja automaatioasennukset ovat meneillään. Suurin osa laajoista rakennustöistä on saatu päätökseen. Käyttöönottotyöt ovat meneillään ja ensimmäiset apukattilatestit on tehty. 
  • Laajat kuljetukset UPM Fray Bentosin satamasta uudelle tehdasalueelle on saatu päätökseen. Projektiin sisältyi yli 7 000 kuljetusta, 2 000 suurta rahtierää, noin 450 proomukuljetusta ja noin 22 suurta laivaa koneiden, laitteiden ja suurten rakenteiden kuljettamiseksi.
  • Montevideon satamaterminaalin työt etenevät. Laitureiden seinät ja varastosäilöt ja varastorakennus ovat valmiit. Loput alueen työt etenevät ja saadaan päätökseen vuoden 2022 kolmannen vuosineljänneksen alussa.
  • Rakentaminen keskittyy tällä hetkellä rautatietöihin, päällysteisiin sekä jäljellä oleviin sähkö- ja automaatioasennuksiin.
 
 
 
 

Merkittävät vaikutukset talouteen ja aluekehitykseen

 

Maailmanluokan sellutehdas Keski-Uruguayhin