Kasvun moottori

Investoinneilla on merkittävät positiiviset vaikutukset talouteen ja alueelliseen kehitykseen. Sellutehdashanke Uruguayssa etenee täyttä vauhtia aikataulun mukaisesti.

 

UPM rakentaa uutta eukalyptussellutehdasta Uruguayn keskiosissa lähellä Paso de los Torosin kaupunkia. Tehtaan on suunniteltu käynnistyvän maaliskuun 2023 loppuun mennessä. Kaikkiaan noin 3 miljardin investointeihin sisältyy tehtaan lisäksi uusi selluterminaali Montevideon satamassa ja paikallisia hankkeita Paso de los Torosissa.

 
 

Viimeaikaiset tapahtumat

  • Kaikkiaan yli 7 000 työntekijää työskentelee projektin eri rakennustyömailla. Tiukkoja Covid-19-toimia noudatetaan edelleen paikallisen tilanteen mukaisesti.
  • Paso de los Torosin tehdasalueella kokoonpanovaihe edistyy yhdessä mekaanisen pystytyksen kanssa kaikkien pääprosessien osalta. Sähkö-, instrumentointi- ja automaatioasennukset on aloitettu. Valtaosa isoista rakennustöistä on saatu päätökseen. Käyttöönottotyöt etenevät tulevina kuukausina.
  • Laajat kuljetukset UPM Fray Bentosin satamasta uuden tehtaan työmaalle jatkuvat. Lasti koostuu uuden sellutehtaan koneista, laitteista ja rakenteista.
  • Montevideon satamassa rakenteilla olevan selluterminaalin varastorakennus ja -säiliöt sekä laitureiden seinät ovat valmistuneet. Loput työt saadaan päätökseen heinä-elokuun aikana. Menossa olevat keskeiset rakennustyöt ovat satama-altaan ruoppaus, rautatie, päällystykset sekä sähkö-, putkisto- ja automaatioasennukset.
 
 
 
 

Merkittävät vaikutukset talouteen ja aluekehitykseen

 

Maailmanluokan sellutehdas Keski-Uruguayhin