Kasvun moottori

Investoinneilla on merkittävät positiiviset vaikutukset talouteen ja alueelliseen kehitykseen. Sellutehdashanke Uruguayssa etenee täyttä vauhtia aikataulun mukaisesti.

 

UPM rakentaa uutta eukalyptussellutehdasta Uruguayn keskiosissa lähellä Paso de los Torosin kaupunkia. Kaikkiaan noin 3 miljardin investointeihin sisältyy tehtaan lisäksi uusi selluterminaali Montevideon satamassa ja paikallisia hankkeita Paso de los Toroksessa.

 
 

Viimeaikaiset tapahtumat

  • Yli 6 000 työntekijää työskentelee parhaillaan projektin eri rakennustyömailla. Tiukkoja Covid-19-toimia on ylläpidetty kaikilla UPM:n työmailla.
  • Paso de los Torosin tehdasalueella kokoonpanovaihe edistyy yhdessä mekaanisen pystytyksen kanssa kaikkien pääprosessien osalta. Osa rakennustöistä on saatu päätökseen. Käyttöönottotyöt etenevät seuraavien kuukausien aikana.
  • Isokokoiset kuljetukset UPM Fray Bentosin satamasta uuden tehtaan työmaalle jatkuvat viikoittain. Lasti koostuu sellutehtaan rakentamiseen tarvittavista koneista, laitteista ja rakenteista.
  • Kaikki väliaikaiseen tai pysyvään käyttöön rakennetut asunnot ovat valmistuneet ja otettu käyttöön.
  • Selluterminaalin työt etenevät suunnitellusti Montevideon satamassa. Valtaosa 50 000 neliön selluterminaalista – rakenteet ja selluvaraston katto – on valmistunut. Työt rautatien lastausalueella on saatu päätökseen ja rautatien rakentaminen on aloitettu. Allasalueella putkistoihin, putkien yhteyteen rakennettavaan siltaan, lisälaitteistoihin ja säiliöiden eristykseen liittyvät työt jatkuvat.
 
 
 
 

Merkittävät vaikutukset talouteen ja aluekehitykseen

 

Maailmanluokan sellutehdas Keski-Uruguayhin