Kasvun moottori

Investoinneilla on merkittävät positiiviset vaikutukset talouteen ja alueelliseen kehitykseen. Sellutehdashanke Uruguayssa etenee täyttä vauhtia aikataulun mukaisesti.

 

UPM rakentaa uutta eukalyptussellutehdasta Uruguayn keskiosissa lähellä Paso de los Torosin kaupunkia. Kaikkiaan noin 3 miljardin investointeihin sisältyy tehtaan lisäksi uusi selluterminaali Montevideon satamassa ja paikallisia hankkeita Paso de los Toroksessa.

 
 

Viimeaikaiset tapahtumat

  • Projekti etenee suunnitellun aikataulun mukaisesti. Parhaillaan projektin eri rakennustyömailla työskentelee 4 000 henkilöä.
  • Tehdasalueella Paso de los Torosissa on menossa tehtaan eri prosessialueiden, hakekentän ja selluvarastojen rakennus- ja asennusvaiheet. 
  • Montevideon satamassa suuri osa selluterminaalin varastoalueesta on valmistunut, ja työt jatkuvat lastaus- ja laiturialueilla.
  • Rakennustyöntekijöiden käyttöön on valmistunut jo 11 moduuliasunnoista koostuvaa kokonaisuutt
  • Uuden Sarandí del Yín taimitarhan työmaalla rakennetaan kasvihuoneita sekä rakennusten perustuksia ja viemäröintiä.
 
 
 
 

Merkittävät vaikutukset talouteen ja aluekehitykseen

 

Maailmanluokan sellutehdas Keski-Uruguayhin