UPM:n sellutehtaan ympäristölupaprosessia vastaan nostettu oikeuskanne hylättiin Uruguayssa

Lehdistötiedote 23.11.2020 21.00 EET

(UPM, Paso de los Toros, 23.11.2020) – Uruguaylainen tuomioistuin on tänään julkaissut päätöksen liittyen paikallisen Movus-ryhmän jäsenten 5. marraskuuta 2020 nostamaan kanteeseen, jossa UPM:n väitettiin rikkoneen käynnissä olevan sellutehdashankkeen ympäristölupaa ja aiheuttavan välitöntä ympäristövahinkoa.

Oikeuspäätöksen mukaan kanne oli perusteeton. UPM on noudattanut kaikkia ympäristöluvan asettamia ehtoja, ja kaikki rakennustyöt ovat olleet asianmukaisesti luvitettuja ja ympäristöviranomaisen hyväksymiä.

Tehtaan ympäristövaikutukset on arvioitu perusteellisesti. Uruguayn viranomaisten vaatimusten mukainen arvio tehtaan mahdollisista vaikutuksista ympäristöön ja paikallisyhteisöihin on sisältänyt kattavan kuvauksen tehtaasta, arviot kaikista mahdollisista vaikutuksista ympäristöön ja paikallisyhteisöihin sekä miten näitä vaikutuksia voidaan hallita. Arvio on kokonaisuudessaan julkisesti saatavilla, ja sen käsittelyvaiheeseen kuului myös yleisölle avoimia julkisia kuulemisia.

Vaikutusarvioinnin perusteella Uruguayn ympäristöviranomainen Dinama myönsi UPM:lle ympäristöluvan vuonna 2019. Sen lisäksi jokainen rakennustyömaa ja -vaihe arvioidaan ja hyväksytään projektin edetessä. Kaikilla UPM:n rakennustöillä on käynnistyessään ollut ympäristöviranomaisten hyväksyntä ja tarvittavat luvat. Lupia ja niiden noudattamista valvotaan Uruguayssa erittäin tarkasti.

 

Linkkejä:

Tietoa UPM Paso de los Torosin tehtaan vaikutuksista: https://www.upmpasodelostoros.com/fi/vastuullisuus/

Tehtaan ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnin yhteenveto ja loppupäätelmät (englanniksi): https://www.upmpasodelostoros.com/siteassets/documents/upm-pulp-mill-esia-study-report-2018-en.pdf

Täysi vaikutusarvio (espanjaksi): https://www.dinama.gub.uy/oan/proyectos/planta-de-celulosa/