UPM aloittaa 60 asuintalon rakentamisen Paso de los Torosin ja Pueblo Centenarion kaupungeissa Keski-Uruguayssa

Lehdistötiedote 18.10.2019 21.00 EEST

(UPM, Montevideo, 18.10.2019) - UPM on aloittanut 60 pysyvään asumiseen tulevan talon rakentamisen Paso de los Torosin ja Pueblo Centenarion kaupungeissa valtion varaamille tonteille. Hanke on osa UPM:n toisen Uruguayn-sellutehtaan rakennusohjelmaan liittyvää asuntosuunnitelmaa. Töiden arvioidaan valmistuvan vuoden 2020 jälkipuoliskolla. Sellutehtaan rakennusvaiheen päätyttyä talot siirretään valtion omistukseen.

Kaikki 60 taloa ovat kooltaan 75 m2 ja niissä on kolme makuuhuonetta. Suunnittelussa on huomioitu hyvä asumismukavuus ja lähistöllä on tärkeimmät palvelut. Turvallisilla asuinalueilla on muun muassa vapaa-ajan alueita, tietoliikenneyhteydet ja joukkoliikenneyhteys työpaikalle. Paso de los Torosiin rakennetaan 52 taloa ja Pueblo Centenarioon 8.

Sellutehtaan rakennusvaiheen päättymisen jälkeen talot siirretään valtion omistukseen. Uruguayn asuntopolitiikasta, maankäytöstä ja ympäristöstä vastaava ministeriö (MVOTMA) päättää talojen lopullisesta käytöstä.

Samaan aikaan jatkuvat myös kaikkiaan 5 000 henkilölle tarkoitettujen tilapäisten asuntojen rakennustyöt Paso de los Torosin, Pueblo Centenarion, Carlos Reylesin ja Duraznon kaupungeissa.

Asuntojen rakentamisesta vastaavat uruguaylaiset yritykset, joista valtaosa on paikallisia. Rakennustöiden arvioidaan työllistävän parhaimmillaan noin 400 ihmistä.

Asuntosuunnitelma on osa sellutehtaan rakennusprojektisuunnitelmaa, ja UPM on laatinut sen yhdessä ministeriön (MVOTMA) kanssa. Muita hankkeeseen osallistuvia tahoja ovat kansallinen maansuunnittelusta vastaava osasto (DINOT), kansallinen asuntopolitiikasta vastaava osasto (DINAVI), suunnittelu- ja budjettivirasto (OPP), työvoima- ja sosiaaliturvaministeriö (MTSS) sekä Duraznon ja Tacuarembón departementtien paikallisviranomaiset. Suunnitelman päätavoite on varautua työntekijöiden saapumiseen paikkakunnille ja saada heidät sopeutumaan yhteisöihin.

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils