Huippuluokan sellutehdas

 

Tehdas on suunniteltu turvalliseksi ja tehokkaaksi yksilinjaiseksi tuotantolaitokseksi, joka edustaa selluteollisuuden huippuosaamista. Suunnittelussa on huomioitu kansainväliset standardit ja suositukset uudenaikaisille tehtaille, mukaan lukien parhaan käytössä olevan teknologian (BAT) hyödyntäminen.

 

Tehdas noudattaa Uruguayn tiukkoja ympäristömääräyksiä ja lainsäädäntöä sekä UPM:n globaaleja ympäristöperiaatteita ja -käytäntöjä. Tehtaan ympäristövaikutuksia tullaan seuraamaan laajalla ja läpinäkyvällä valvonnalla.

Koneet, materiaalit, automaatio ja standardisointi mahdollistavat korkean käyttöasteen ja kunnossapidettävyyden kuten myös tehokkaan energiantuotannon ja alhaiset tuotantokustannukset koko tehtaan pitkän elinkaaren aikana.

Valmistuttuaan tehdas tuottaa sellun ohessa puupohjaista sähköä 1 TWH yli oman tarpeen. Uusiutuva sähkö tarjoaa vakaan tuoton ja vahvistaa Uruguayn energiatasetta.

Osa USD 3,47 miljardin kokonaisinvestointia

2,1 miljoonaa tonnia eukalyptussellua vuodessa

1 TWh puupohjaista biosähköä markkinoille vuodessa

 
 
 

UPM Fray Bentosin sellutehdas on toiminut menestyksekkäästi jo 12 vuotta

UPM:n ensimmäinen sellutehdas Uruguassa käynnistyi Fray Bentosissa vuonna 2007. 

Tehtaan taloudelliset vaikutukset näkyvät kaikkialla. Se tuo työpaikkoja, lisää ostovoimaa ja parantaa koko yhteisön hyvinvointia.

 

UPM Fray Bentosin tehdas Uruguayssa vahvistaa paikallisyhteisöä

 

UPM Fray Bentos: Mahdollisuuksia ja hyvää meininkiä