Huippuluokan sellutehdas

 

Tehdas on rakennettu turvalliseksi ja tehokkaaksi yksilinjaiseksi tuotantolaitokseksi, joka edustaa selluteollisuuden huippuosaamista. Suunnittelussa on huomioitu kansainväliset standardit ja suositukset uusille sellutehtaille, mukaan lukien parhaan käytössä olevan teknologian (BAT) hyödyntäminen.

 

Tehdas noudattaa Uruguayn tiukkoja ympäristömääräyksiä ja lainsäädäntöä sekä UPM:n globaaleja ympäristöperiaatteita ja -käytäntöjä. Tehtaan ympäristövaikutuksia seurataan laajalla ja läpinäkyvällä valvonnalla.

Koneet, materiaalit, automaatio ja standardisointi mahdollistavat korkean käyttöasteen ja kunnossapidettävyyden sekä tehokkaan energiantuotannon ja matalat tuotantokustannukset koko tehtaan pitkän elinkaaren aikana.

Tehdas tuottaa sellun ohessa puupohjaista sähköä 1 TWH yli oman tarpeen. Uusiutuva sähkö tarjoaa vakaan tuoton ja vahvistaa Uruguayn energiatasetta.

Osa USD 3,47 miljardin kokonaisinvestointia

2,1 miljoonaa tonnia eukalyptussellua vuodessa

1 TWh puupohjaista biosähköä markkinoille vuodessa