Artikkeli | 03/11/2022 10:06:36 | 6 min Lukuaika

Monet keinot käyttöön pandemian torjunnassa

Tommi Melajoki

UPM on varmistanut liiketoiminnan jatkuvuuden systemaattisella ja jatkuvalla riskien arvioinnilla. Nopealla toiminnalla ja ehkäisytoimilla on taattu työntekijöille turvallinen työympäristö.

Pandemian puhjetessa vuonna 2020 huomio työturvallisuudessa keskittyi paljolti käsihygieniaan, kanssakäymiseen ja liikkumiseen. Kun ymmärrys tartuntojen leviämismekanismista on parantunut, fokus on siirtynyt lähikontakteihin, turvaetäisyyksiin ja hengityssuojainten käyttöön, hyvää käsihygieniaa unohtamatta.

Kaikki toimenpiteet perustuvat riskienarviointiin ja paikallisiin olosuhteisiin. Testaamiseen on haettu aktiivisesti markkinoilla olevista menetelmistä sopivimpia. Pandemia vaikuttaa edelleen kokoontumisiin eri maiden välillä.

Paikallista yhteistyötä Covid-19-pandemiassa

Uruguayn työmaiden onnistuminen edellyttää tarkkaa COVID-protokollaa

Uruguayssa, Paso de los Torosin sellutehtaan rakennustyömaalla ja Montevideon satamaterminaalilla työt etenevät COVID-19-tilanteesta huolimatta. Eri rakennustyömailla työskentelee tällä hetkellä yli 6 000 henkilöä. Sujuvuuden on taannut pandemian alusta alkaen käyttöönotettu vahva ja kattava COVID-protokolla, jota kehitetään jatkuvasti paikallisten ja kansainvälisten parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

Haasteelliseksi Uruguayn kohteet tekee työntekijöiden suuri määrä sekä lukuisat alueella liikkuvat asiantuntijatahot ja tavarantoimittajat. Työmaat on kyetty pitämään normaalisti käynnissä turvallisuudesta tinkimättä muun muassa porrastamalla ihmisten kulkemista, rajaamalla kulkureittejä ja tarjoamalla testausta.

”Protokolla kattaa koko työmaan, mukaan lukien alueen sisäänkäynnin, ruokalan ja toimistot sekä näiden siivouksen. Kaikkea työmaaliikennettä pyritään jakamaan ja porrastamaan. Työvoiman kuljetuksessa otetaan huomioon linja-autojen kapasiteetit, ilmastointi sekä istumajärjestys. Majoitustiloja siivotaan tehostetusti ja majoituskapasiteettia on myös rajattu per talo. Positiivisen testituloksen saaneet majoitetaan erillisiin rakennuksiin”, luettelee Paso de los Torosin hankkeen työturvallisuusjohtaja Gerardo Galimberti.

Jokaisella alueella on näkyvät opasteet hygieniasäännöille sekä turvaetäisyyksille. Urakoitsijoille nimitettiin pandemian alussa omat erilliset COVID-koordinaattorit sujuvoittamaan tiedonkulkua. UPM:n palkkaamat ulkopuoliset asiantuntijat arvioivat protokollien toimivuutta sekä ajantasaisuutta. Tiivis yhteistyö, testaukset ja oikea-aikainen tiedonkulku ovat vähentäneet tartuntojen määrää.

UPM:n Uruguayn-projektitiimi pitää vauhtia päällä

”Seulontastrategiaa ja -kapasiteettia on kehitetty pandemian alkuvaiheista tähän päivään asti. Aloitimme kaikille työntekijöille tarjottavalla ulkopuolisella testauspalvelulla, jonka tueksi lisättiin pian oma testauslaitteistomme. Lisäsimme pikatestipakkaukset oireellisia tapauksia varten sekä viimeisimpänä saimme oman PCR-laboratorion tukemaan näitä toimenpiteitä”, Galimberti kertoo.

Testausstrategia kattaa kaikki työmaille tulevat työntekijät, tavarantoimittajat, kuljettajat sekä muut henkilöt. Työmaa-alueelle pääsyyn on selkeät kriteerit ja seurannasta on tullut rutiinia. Pandemiahuippuna koko työmaa testattiin kahden viikon välein, ja tätä varten perustettiin ympärivuorokautinen terveyspalvelu. Lomilta paluu edellyttää näytteenottoa ennen töihin ryhtymistä.

Vuoden 2021 aikana Paso de los Torosissa tehtiin noin 40 000 koronatestiä.

UPM on myös osallistunut rokotuskampanjointiin kansallisten terveysviranomaisten kanssa rokotettujen työntekijöiden määrän lisäämiseksi.

Saksan tehtailla oma rokotusohjelmansa

UPM:n tehtailla Saksassa sekä Itävallassa on työskennelty paikallisesti perustettujen kriisiryhmien ohjauksessa.

”Otimme välittömästi käyttöön kattavat hygieniamääräykset ja turvavälit sekä minimoimme kontaktit. Tarjosimme myös ilmaisia kasvosuojaimia ja testejä kaikille työntekijöille”, kertoo henkilöstöjohtaja Stefan Felsl UPM:n Augsburgin tehtaalta.

Kontaktien jäljittämistä on tehty rutiininomaisesti. Mahdollisissa ja varmistuneissa tartuntatapauksissa on noudatettu välittömiä karanteenitoimenpiteitä. Sujuakseen toimenpiteet ovat edellyttäneet tiivistä sisäistä viestintää tehtaissa sekä yhteistyötä tehtaan ulkopuolisten lääkärien kanssa.

UPM aloitti oman maksuttoman rokotuskampanjansa viime keväänä tukemaan valtakunnallista rokotusohjelmaa.

Tämä edellytti ensin tarvittavan infrastruktuurin luomista sekä tarvittavien lääketieteellisten laitteiden, itse rokotteen sekä ylimääräisen lääkintähenkilöstön hankintaa.

Rokotuksia antoivat yhtiön omat lääkärit ulkopuolisen lääkintähenkilöstön sekä vapaaehtoisten kollegoiden avustamana.

”Rokotimme yhteensä noin 1 400 henkilöä, niin työntekijöitä kuin heidän perheenjäseniään”.

Felslin mukaan toimet ovat onnistuneet estämään sisäisiä tartuntaketjuja. Rokotuskampanja yhdistettynä kattaviin hygieniamääräyksiin, joustaviin etätyömahdollisuuksiiin, turvavälien noudattamiseen sekä kasvosuojainten käyttöön ovat toimineet pandemian hallinnassa. ”Paikalliset kriisitiimimme ovat tehneet erinomaista työtä tilanteen hallitsemiseksi”, Felsl kiittää.

Terveys ja hyvinvointi

Suomessa tehostettu testausta

Koko pandemian ajan UPM on kannustanut työntekijöitään testauttamaan itsensä mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Helsingissä on näihin päiviin asti toiminut viikoittain testauspiste, jossa oireettomat ovat voineet testauttaa itsensä. Testauspiste on toiminut hyvin ja saanut positiivista palautetta työntekijöiltä. Pääkonttorin PCR-testauspiste on ollut ainut laatuaan. Toimipisteessä työskentelee liki 600 ihmistä ja sinne on keskittynyt liiketoiminnoille kriittisiä toimintoja.

Lappeenrannan biojalostamon isojen korjaustöiden käynnistyttyä viime toukokuussa paikan päälle luotiin tehokas ja laaja testaus- ja seulontajärjestelmä. Biojalostamolla hyödynnettiin virusinfektioiden diagnosointiin tarkoitettua PCR-testausta ja jaettiin kotitestejä.

UPM luovuttaa 40 000 kasvosuojainta opiskelijoille

Tarjosimme Lappeenrannan Kaukaan tehtaiden yhteydessä sijaitsevan urheiluhallin työterveyshuollon käyttöön kuudeksi rokotuspäiväksi ensimmäistä annosta varten. Samoin toimittiin syksyllä rokotusten toisella kierroksella. Raumalla ja Pietarsaaressa UPM:n työterveyshuolto on antanut rokotteita työterveyden hoitavan Pihlajalinnan tiloissa.

UPM luovuttaa yhteensä 20 000 kasvosuojainta vanhus- ja vammaispalveluille Valkeakoskella ja Jämsässä

UPM tukee yhteisön turvallisuutta ja hyvinvointia Uruguayssa
Artikkeli | 5 min

UPM tukee yhteisön turvallisuutta ja hyvinvointia Uruguayssa

Lue lisää
Päivä UPM:n metsänhoitajan elämässä
Artikkeli | 4 min

Päivä UPM:n metsänhoitajan elämässä

Lue lisää
Missä on raide, siellä kulkee juna – pysähdy!
Artikkeli | 6 min

Missä on raide, siellä kulkee juna – pysähdy!

Lue lisää