Artikkeli | 01/22/2024 14:11:44 | 6 min Lukuaika

Missä on raide, siellä kulkee juna – pysähdy!

Uusittu ja parannettu keskusrautatie, joka yhdistää Uruguayn keskiosassa sijaitsevan UPM Paso de los Torosin sellutehtaan Montevideon satamaterminaaliin pääkaupungissa, on valmistunut testikäyttöön. Tärkeä osa uudistetun rautatieyhteyden käyttöönottoa 30 vuoden jälkeen on turvallisuustietoisuuden lisääminen ympäröivissä yhteisöissä.

Paso de los Torosista pääkaupunkiin johtavan rautatien uudelleenrakentaminen on yksi Uruguayn historian merkittävimmistä infrastruktuurihankkeista. Valtion omistama rautatie on osa Uruguayn hallituksen infrastruktuurisuunnitelmaa, joka toteutetaan julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutena. Nykyinen rautatie oli vanhentunut ja vain osittain käytössä, joten 273 kilometrin pituisen rautatien lisäksi rakennetaan myös 246 tasoristeystä, 66 rautatiesiltaa sekä 25 asemaa ja matkustajapysäkkiä.

UPM Paso de los Torosin sellutehdas aloitti tuotannon huhtikuussa 2023. Uuden tehtaan myötä UPM:stä tulee radan merkittävä käyttäjä, jonka rahdin odotetaan muodostavan puolet rautatien rahdista. Sen lisäksi, että UPM on yksi pääkäyttäjistä, rautatie tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös muille Uruguayn sisämaan teollisuudenaloille sekä mahdollisuuden kehittää matkustajaliikennettä.

Junaradan toiminta käynnistyy vaadittavien testien jälkeen vuoden 2024 alkupuoliskolla. UPM turvaa logistiikan rekkakuljetuksin kunnes rautatie on otettu käyttöön. 

Uruguayn rautateiden pitkä historia

Uruguayn rautatiehistoria alkoi vuonna 1866, kun Keskusrautatieyhtiö aloitti ensimmäisen 17 kilometrin pituisen rataosuuden rakentamisen Montevideosta Las Piedrasiin Canelonesin departementissa. Sieltä rautatie laajeni käsittämään yli 2 000 kilometriä eri kohteisiin suuntautuville linjoille jakautuvia raiteita. Kaikki linjat yhtyivät säteittäisesti kohti pääkaupunkia Montevideota, jossa sijaitsee maan tärkein merisatama.

Junalla oli ratkaiseva merkitys Uruguayn sisämaan alueilla, jotka sijaitsivat kaukana pääkaupungista, sillä ratojen ja rautatieasemien ympärille syntyi lukuisia yhteisöjä. Junasta tuli Uruguayn vaurauden ja hajauttamisen symboli.

1900-luvun puolivälissä rautateiden omistus ja toiminta siirtyivät kokonaan Uruguayn valtiolle liikenne- ja yleisten töiden ministeriön alaisuuteen. Samassa yhteydessä perustettiin kansallinen rautatiehallinto, mikä merkitsi yksityisten yritysten lopullista poistumista liiketoiminnasta.

1980-luvun puoliväliin mennessä matkustajaliikenne keskeytettiin pysyvästi useilla pääradoilla, ja rahtikuljetuksia Montevideoon vähennettiin merkittävästi.

Juna oli kuitenkin edelleen vaurauden symboli, ja ajatus toimivan rautatien palauttamisesta tuli uruguaylaisten harras toive.

Turvallisuus on etusijalla

Junayhteyden palauttaminen edellyttää muutakin kuin vain välttämättömiä uudelleenrakennustöitä, sillä rautatien lisäksi on elvytettävä myös radanvarsiyhteisöjen pitkään uinunut rinnakkaiselo junan kanssa. Kunnostetun radan varrella asuvat ihmiset ovat junattomien vuosikymmenten aikana menettäneet yhteytensä rautatiehen ja sen turvallisuuteen. Tämä tunnistettiin UPM Paso de los Torosin sellutehdashanketta varten tehdyissä sosiaalisten vaikutusten tutkimuksissa asiaksi, joka edellyttää koordinoituja ja ennakoituja toimia.

UPM:n osuus radan pääkäyttäjänä on noin puolet koko rahdista, joka tarvitaan rautatieliikenteen kannattavuuden varmistamiseksi. Yhtiö on sitoutunut edistämään tehokkuutta ja turvallisuutta koko toimintaketjussaan, joten se on yhteistyökumppanina osallistunut myös rautatieturvallisuuteen liittyvien viestintäsuunnitelmien laatimiseen.

Vuonna 2023 UPM osallistui yhdessä liikenne- ja yleisten töiden ministeriön kanssa rautatieturvallisuutta koskevan viestintäkampanjan käynnistämiseen. Ohjelmaa johtaa ministeriö, ja sen pääkumppaneina ovat UPM ja Automóvil Club del Uruguay, yksi maan tärkeimmistä liikenneturvallisuuteen ja -tiedotukseen keskittyvistä järjestöistä.

Ministeri José Luis Falero korosti kampanjan tarpeellisuutta: "Yksi hallintomme peruspilareista on tieliikenneturvallisuus, minkä vuoksi ohjelman toteuttaminen on erittäin tärkeää nyt, kun valmistaudumme rautatien tuloon. Tärkeä ohjelma tarjoaa paikallisyhteisöille tietoa, koulutusta ja ennaltaehkäisevää neuvontaa. Ajatuksena on, että yhteiskunta alkaa ymmärtää rautatien merkityksen ja sen tuoman muutoksen. Meillä on Uruguayssa jälleen toimiva rautatie, joka edustaa uutta tekniikkaa. Ihmisten on oltava siitä tietoisia kaikkialla, missä on tasoristeyksiä."

Ohjelmaan kuuluu rautatieturvallisuutta koskevaa tiedotusta ja tietoisuuden lisäämistä käsittelevien työpajojen järjestäminen Automóvil Club del Uruguayn johdolla kaikille yhteisöille, joihin radan linjaus vaikuttaa. Osallistujat ovat paikallisia liikenteeseen, turvallisuuteen, hätätilanteisiin ja terveyteen liittyviä organisaatioita ja viranomaisia. Lisäksi yhteistyö koulutuskeskusten, koulujen ja toisen asteen oppilaitosten kanssa on tärkeää, jotta nuoret saadaan mukaan viestinviejiksi.

Viestintää yhteisöissä

Vuonna 2023 ohjelma tavoitti yli 250 viranomaista ja keskeistä vaikuttajaa, sekä 6 000 lukiolaista ja opettajaa 25 yhteisössä. Nuorten kohdalla koulutukseen kuuluu kannustus viestin välittämiseen heidän perheissään, vertaisryhmissään, ystävien keskuudessa ja yhteisöissään saavutettavuuden lisäämiseksi.

Toimenpiteet on suunniteltu kohderyhmän mukaan käyttämällä innovatiivisia välineitä, kuten virtuaalitodellisuutta. Painopisteenä on ymmärtää, miten rautatien läheisyydessä tulee toimia, millaisia ovat rautatien varoitusmerkit ja turvallisuuskäytännöt, sekä toimintaohjeiden määrittely kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin rinnakkaiselossa junaliikenteen kanssa.

Tietoisuuskampanjan tunnuslause on: "Missä on raide, siellä kulkee juna – pysähdy!". Paikan päällä tapahtuvaa toimintaa täydennetään viestintäkampanjalla perinteisessä ja sosiaalisessa mediassa. Tänä vuonna toteutusta on tarkoitus jatkaa vahvistetulla viestintäkampanjalla sekä työpajoilla, joihin osallistuu vielä 6 000 ihmistä. 

UPM Uruguayn yhteisösuhteiden asiantuntija María José Cuevas korostaa tuen merkitystä kampanjalle: "Viestintäsuunnitelma junan paluusta vuosien jälkeen ja sen tuomasta suuresta muutoksesta yhteisöihin on ollut tärkeä tietoisuutta lisäävän verkoston luomisessa. Etenkin, kun kyseessä on moderni juna, joka on erilainen kuin ennen. On tärkeää vahvistaa hyviä liikenneturvallisuuskäytäntöjä. Meidän kaikkien – instituutioiden, paikallisten vaikuttajien, kouluttajien ja vanhempien – on yhdistettävä voimamme tietoisuuden lisäämiseksi siitä, että junan tuloon liittyvää koulutusta tarvitaan. Yhteisö, viranomaiset ja instituutiot ovat kaikki suhtautuneet erittäin myönteisesti. On tärkeää tehdä yhteistyötä tässä asiassa".

 
Miten UPM:n eukalyptusviljelmät vaikuttavat Uruguayn ekologiseen ja yhteiskunnalliseen hyvinvointiin?
Artikkeli | 5 min

Miten UPM:n eukalyptusviljelmät vaikuttavat Uruguayn ekologiseen ja yhteiskunnalliseen hyvinvointiin?

Lue lisää
UPM tukee yhteisön turvallisuutta ja hyvinvointia Uruguayssa
Artikkeli | 5 min

UPM tukee yhteisön turvallisuutta ja hyvinvointia Uruguayssa

Lue lisää
Sellu virtaa maailmalle
Artikkeli | 5 min

Sellu virtaa maailmalle

Lue lisää