Artikkeli | 01/30/2024 13:11:59 | 5 min Lukuaika

UPM tukee yhteisön turvallisuutta ja hyvinvointia Uruguayssa

UPM on huomioinut Paso de los Torosin sellutehtaan sosiaaliset vaikutukset aina rakennusprojektin suunnitteluvaiheesta lähtien. Paikalliset tiimit Uruguayssa ovat yhdessä viranomaisten ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa etsineet keinoja, joilla vähentää vaikutuksia ympäröiviin yhteisöihin.

Keski-Uruguayn Duraznon departementissa Paso de los Torosin kaupungin lähellä sijaitseva UPM:n uusi sellutehdas aloitti toimintansa huhtikuussa 2023. Iso rakennushanke on tuonut muutoksia läheisiin yhteisöihin uusien työpaikkojen, yritysten, teiden, siltojen ja muun infrastruktuurin muodossa. 

Positiivisten taloudellisten vaikutusten ohella yhtiö on ottanut paikallisyhteisön haasteet vakavasti. Osana huolellisuusvelvoiteselvitystä ja Uruguayn lainsäädännön edellytysten mukaisesti UPM toteutti kattavat ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnit tunnistaakseen mahdollisia uuteen tehtaaseen liittyviä ongelmakohtia ja riskejä. UPM:n yhteisösuhteista vastaava asiantuntija Maria José Cuevas kertoo, mitkä kolme potentiaalista sosiaalista ongelmaa arvioitiin keskeisimmiksi: 

”Kaikkiin suuriin, tuhansia työntekijöitä työllistäviin rakennushankkeisiin liittyy tiettyjä vaikutuksia, joita voidaan pitää maailmanlaajuisesti tunnistettuina riskeinä: liikenneturvallisuus nopeasti kasvavien liikennevirtojen myötä, huumeiden ja alkoholin ongelmakäyttö sekä lasten ja nuorten seksuaalinen hyväksikäyttö”, Cuevas sanoo. 

Kyseiset riskit liittyivät väestön nopeaan kasvuun uutta tehdasta ympäröivällä alueella rakennusprojektin aikana. Osana riskienhallintaa UPM toteutti kolme keskeistä suunnitelmaa vaikutusten hillitsemiseksi yhteistyössä paikallisten ja valtakunnallisten viranomaisten sekä asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. 

”Mielestämme yritys ei voi huolehtia näistä asioista yksin, vaan sen on tehtävä yhteistyötä eri tahojen kanssa. Siksi työskentelemme yhdessä valtakunnallisten asiantuntijaorganisaatioiden ja paikallisviranomaisten sekä paikallisten asukkaiden kanssa”, Cuevas kertoo. 

Huomio liikenneturvallisuuteen ja hyvinvointiin 

Rakennusvuosien 2019–2023 aikana Paso de los Torosin alueella liikkui yli 20 000 projektin parissa työskennellyttä henkilöä. Enimmillään rakennustyömaalla oli töissä 7 000 ihmistä. Liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtäävä hanke käynnistettiin yhdessä Uruguayn liikenneturvallisuusjärjestön Automovil Club Uruguayn (ACU) kanssa. Pääkohderyhmänä oli Paso de los Torosin alueen runsaslukuinen moottoripyöräilijöiden ja pyöräilijöiden joukko, johon kuuluvat ovat kaikkein alttiimpia liikenneonnettomuuksille. ACU järjesti muun muassa tietoisuustyöpajoja, viestintäkampanjoita ja turvallisen ajotavan neuvontapisteen. 

”Paso de los Torosissa toimii paikallishallinnon liikennetiimi, jonka kanssa onnistuimme vahvistamaan paikallisen valistustyön työkaluja ja nostamaan esiin liikenneturvallisuuteen liittyviä aiheita, joilla on ennaltaehkäisevä vaikutus", Cuevas sanoo. 

Toisen hankkeen tarkoituksena oli ehkäistä huumeiden ja alkoholin käyttöä, ja sen toteutuksesta vastasi organisaatio nimeltä Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay (CIESU). Hankkeessa tarjottiin koulutusta ja työkaluja terveys-, sosiaali- ja koulutusalan ammattilaisille Paso de los Torosin, Pueblo Centenarion, Carlos Reylesin ja Ciudad de Duraznon kaupungeissa, joissa koulutettiin noin 50 teknikkoa ja muuta ammattilaista. 

CIESU järjesti henkilökohtaisia tapaamisia, aktiviteetteja virtuaalisessa luokkahuoneessa sekä työpajoja, jotka auttoivat valmistelemaan esitystä yhteisön puuttumisesta huumeiden ja alkoholin väärinkäyttöön. Kampanja oli suunnattu myös tehtaan paikallisille ja kansainvälisille työntekijöille, ja se sisälsi opetussisältöjä, jotka keräsivät tuhansia katselukertoja rakennusvaiheen aikana. 

Yhteisön turvallisuuden vahvistamista 

Yhteisöt, jotka suojelevat -niminen hanke oli osa UPM:n yhteistyötä uruguaylaisen El Paso -kansalaisjärjestön ja paikallisten viranomaisten kanssa. Hankkeen tavoitteena oli estää alaikäisten seksuaalinen hyväksikäyttö sellutehtaan rakennustyömaan vaikutusalueella Paso de los Torosissa, Pueblo Centenariossa, Carlos Reylesissa ja Ciudad de Duraznossa. 

Allianssi käynnisti paikallisessa mediassa kampanjan, joka keskittyi sosiaalisen tietoisuuden lisäämiseen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja asukkaiden informointiin alle 18-vuotiaiden oikeuksista. Hankkeen puitteissa myös koulutettiin alueen terveydenhuolto-, koulutus- ja turvallisuusalan toimijoita, jotta nämä voivat tarjota ensivaiheessa tukea mahdollisissa esiin nousevissa tilanteissa. 60 koulutetun yhteyshenkilön muodostama verkosto nimeltä REPES5 jatkaa yhä rakennustöiden valmistumisen jälkeenkin ennaltaehkäisevää ja alueellista tukiverkostoa vahvistavaa työtään. 

Cuevasin mukaan kaikki hankkeet onnistuivat luomaan tietoisuutta ja löytämään työkaluja, jotka helpottavat ongelmiin puuttumista ja niiden ehkäisyä. Toiminnan pysyvät vaikutukset näkyvät pidemmän ajan kuluessa. 

”Henkilökohtaisesti opin paljon uutta todellisesta paikallisesta tilanteesta ja kumppaniorganisaatioilta. Aiempi suunnittelutyö ja riskien tunnistaminen olivat ratkaisevassa asemassa siinä, että sosiaalisten suunnitelmien kehittäminen onnistui”, Cuevas sanoo. 

 

 

Lue lisää:

Uuden sellutehtaan tuloon valmistaudutaan yhteistyössä eri tahojen kanssa

UPM luovuttaa 60 omakotitaloa ja taloinfrastruktuuria paikallisten perheiden käyttöön Tacuarembóssa ja Duraznossa 

 

 

 

Teksti: Kukka-Maria Ahokas 

Monet keinot käyttöön pandemian torjunnassa
Artikkeli | 6 min

Monet keinot käyttöön pandemian torjunnassa

Lue lisää
Missä on raide, siellä kulkee juna – pysähdy!
Artikkeli | 6 min

Missä on raide, siellä kulkee juna – pysähdy!

Lue lisää
Miten UPM:n eukalyptusviljelmät vaikuttavat Uruguayn ekologiseen ja yhteiskunnalliseen hyvinvointiin?
Artikkeli | 5 min

Miten UPM:n eukalyptusviljelmät vaikuttavat Uruguayn ekologiseen ja yhteiskunnalliseen hyvinvointiin?

Lue lisää