Artikkeli | 05/02/2023 13:23:50 | 4 min Lukuaika

Vastuullinen selluntuotanto perustuu tutkimukseen

UPM:n uuden Paso de los Torosin sellutehtaan toimintaan vaikuttaa yksi maailman tiukimmista ympäristön sääntelyjärjestelmistä. Kattavalla perustason tutkimuksella ja jatkuvalla monitoroinnilla varmistetaan tehtaan ympäristösuorituskyky.

UPM:n Paso de los Torosin sellutehtaan kaltaisen uudisrakennushankkeen käynnistäminen edellyttää Uruguayn lainsäädännön mukaan arvioinnin tehtaan ympäristö- ja sosiaalisista vaikutuksista. Vaikutuksia arvioidessaan UPM ja ulkopuoliset asiantuntijat ovat hyödyntäneet UPM:n Fray Bentosin sellutehtaan ympäristö- ja sosioekonomisia vaikutuksia koskevaa dataa, jota on kerätty järjestelmällisesti yli 15 vuoden ajan. 

Tämän informaation perusteella Uruguayn ympäristöviranomaisilla on laajaa kokemusta selluteollisuuden arvioinnista ja sääntelystä sekä datan tulkitsemisesta. Yksi UPM:n tärkeimmistä kumppaneista ympäristömonitoroinnin osalta on Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) eli Uruguayn kansallinen teknologinen laboratorio. 

”Yhteistyömme UPM:n kanssa alkoi jo vuonna 2006 laboratorioidemme kehitystyöllä ja ilmanlaatua mittaavien asemien asennuksella Fray Bentosissa sekä Uruguay-joesta otettujen vesinäytteiden analysoimisella. Aiemmat kokemuksemme ovat helpottaneet huomattavasti työtämme Paso de los Torosin tehtaan projektissa. Kaikki menetelmät ja vaatimukset jatkuvan monitoroinnin ja data-analysin osalta ovat olleet samankaltaisia kuin Fray Bentosissa”, sanoo LATU:n ympäristöjohtaja ja Fray Bentosin yksikön vetäjä Elina Ordoqui

Perustutkimus tarjoaa lisätietoa 

Vaikutusarvioinnin mukaan uudella tehtaalla ei tulisi olemaan negatiivisia vaikutuksia ihmisten terveyteen, elinolosuhteisiin, kaupunkiympäristöön ja maankäyttöön, kulttuuriympäristöön, luonnonvaraiseen ympäristöön ja suojelualueisiin, maa- ja kallioperään tai pohjavesistöön. Lisäksi kaikki potentiaaliset vaikutukset ovat hallittavissa käyttämällä niiden lieventämiseen tarkoitettuja ja tunnistettuja toimenpiteitä. EU-direktiivin mukaista parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) hyödyntämällä varmistetaan paras mahdollinen ympäristösuorituskyky. 

Vaikutusarvioinnin rinnalla toteutetaan myös kattavampi perustutkimus, jonka avulla kerätään systemaattisesti tietoa ympäristöstä. Sen tarkoituksena on osoittaa, että alustavat arviot ovat oikeita ja todentaa olosuhteet tehtaan käynnistymisen jälkeen. Tehtaan toiminnan aikana määräystenmukaisuus varmistetaan jatkuvalla ympäristön seurannalla. 

”Uruguayssa viranomaiset seuraavat prosessia kokonaisuudessaan tarkasti, ja toiminnan pitää noudattaa erityisiä lakisääteisiä vaatimuksia. Käytämme viranomaisten hyväksymää ympäristömonitoroinnin suunnitelmaa kerätäksemme dataa perustutkimusta varten tehtaan käynnistymiseen saakka. Vertailtavuuden mahdollistamiseksi dataa kerätään samoista näytteenottopisteistä ennen ja jälkeen käynnistymisen”, kertoo UPM Uruguayn ympäristöpäällikkö Gervasio González

Hän lisää, että kerätty informaatio on avoimesti nähtävillä reaaliajassa, ja Paso de los Torosissa käytetään automaattisia ilman- ja vedenlaadun mittausasemia.  
 
Viimeisin teknologia mahdollistaa jatkuvamman tavan seurata Rio Negro -joen vedenlaatua. Tämä on Elina Ordoquin mukaan uutta myös LATU:lle Fray Bentosin tehtaaseen verrattuna. 

Jatkuvaa seurantaa ja viestintää 

González muistuttaa, että ympäristön monitoroinnin lisäksi myös tehtaan sisällä toimintoja seurataan jatkuvasti. 

”Kaikkien olennaisten muuttujien, kuten jäteveden, ilmapäästöjen ja tehtaan tuottaman jätteen seuranta tekee mahdolliseksi tarkistaa, että toimintamme noudattaa kaikkia ympäristöluvan raja-arvoja, ja että ympäristövaikutusten arviointiin sisältyvät olettamukset pitävät paikkansa.” 

Toinen tärkeä ympäristösuorituskykyyn liittyvä tekijä on ympäröivän yhteisön kanssa käytävä viestintä. UPM on esimerkiksi velvoitettu osallistumaan Uruguayn ympäristöministeriön johtaman seurantakomission kokouksiin, joissa on mukana myös paikallisten kansalaisjärjestöjen ja toimielinten edustajia. 

”Yleisten viestintäkanavien ohella olemme käyttäneet kyseistä foorumia viestiäksemme tehdasalueen tulevasta toiminnasta sekä kertoaksemme yhteisölle mitä missäkin projektin vaiheessa tapahtuu”, González kertoo. 

 

Teksti: Timo Nykänen 

 

Missä on raide, siellä kulkee juna – pysähdy!
Artikkeli | 6 min

Missä on raide, siellä kulkee juna – pysähdy!

Lue lisää
UPM tukee yhteisön turvallisuutta ja hyvinvointia Uruguayssa
Artikkeli | 5 min

UPM tukee yhteisön turvallisuutta ja hyvinvointia Uruguayssa

Lue lisää
Miten UPM:n eukalyptusviljelmät vaikuttavat Uruguayn ekologiseen ja yhteiskunnalliseen hyvinvointiin?
Artikkeli | 5 min

Miten UPM:n eukalyptusviljelmät vaikuttavat Uruguayn ekologiseen ja yhteiskunnalliseen hyvinvointiin?

Lue lisää