Artikkeli | 04/01/2022 08:44:29 | 3 min Lukuaika

5 poimintaa UPM:n Paso de los Torosin tehdashankkeesta

Tiesitkö, että UPM on ollut mukana Uruguayn uuden metsäteollisuuden kehityksessä jo vuodesta 1990? Ja että eukalyptusviljelmien ohella UPM ylläpitää Uruguayssa 30 suojelualuetta? Lue lisää ja tutustu toimintaamme virtuaalisella kierroksella.

1. Alkuperäisen ympäristön suojelua

UPM:n puuviljelmät on perustettu aiemmin karjan laiduntamiseen käytetyille ruohomaille. Luonnonmetsiä tai ruuan tuotantoon käytettävää viljelymaata ei muuteta puuviljelmiksi, eikä plantaasien perustaminen aiheuta metsäkatoa.

UPM:n maa-alueilla on toteutettu lajien ja kotoperäisten ekosysteemien tunnistamista, luokittelua ja suojelua aina 1990-luvun alusta lähtien. Työn tuloksena on tunnistettu 360 eläin- ja 1 300 kasvilajia. Lisäksi yhtiöllä on 30 suojelualuetta, joihin kuuluu luonnonmetsiä, ruohoaroja, mannerdyynejä, kosteikkoja sekä tiettyjen lintujen tai muiden eläinlajien ainutlaatuisia elinympäristöjä.

2. Paikallista yhteistyötä

Yhteisöjen osallistaminen kuuluu keskeisesti päivittäiseen työhömme. Teemme monin tavoin yhteistyötä puuviljelmiemme ja tehtaidemme lähialueilla olevien yhteisöjen kanssa.

Yhdessä eri järjestöjen ja oppilaitosten kanssa UPM on järjestänyt paikallisyhteisöissä muun muassa koulutuksia, työpajoja, stipendejä, harjoitteluohjelmia ja vierailuja Paso de los Torosin tehdasprojektin tiimoilta. Hankkeet ovat tukeneet laajasti eri aihepiirejä, kuten liikenneturvallisuus, digitaaliset taidot, englannin kieli, yrittäjyys, lasten liikunta sekä opettajien jatkokoulutus. Vuonna 2021 toteutettiin 23 projektia 50 yhteisössä

3. Plantaaseilta tehtaalle

Eukalyptuspuut ovat korjuukelpoisia noin 10–12 vuodessa, jolloin ne kaadetaan, kuoritaan ja kuljetetaan sellutehtaalle. Tehtaan käynnistyttyä noin 500 rekkalastillista puuta saapuu joka päivä Paso de los Torosin tehtaalle.

Tehdasalueella puut siirretään puukentälle mittauksen ja laaduntarkistuksen jälkeen. Ennen tuotantoon siirtymistä puut haketetaan lastuiksi, joista valmistetaan sellua.

4. Tehokkaat kuljetukset

Uusi 273 kilometrin pituinen raideyhteys yhdistää Paso de los Torosin sellutehtaan Montevideon satamaan. UPM on yksi valtion rautatien käytöstä maksavista asiakkaista. UPM:n kuljettaman sellun ja raaka-aineiden on arvioitu kattavan noin puolet radalla liikkuvasta rahdista, enimmillään 14 junaa päivässä ja noin 4 miljoonaa rahtitonnia vuosittain.

Raideliikennettä pidetään yleisesti turvallisimpana ja ympäristöystävällisimpänä vaihtoehtona sekä pitkän matkan kuljetuksissa että matkustajaliikenteessä. Raideliikenteen energiankulutus on esimerkiksi tieliikenteeseen verrattuna kolme kertaa pienempi.

5. Portti maailmalle

UPM rakentaa selluterminaalin Montevideon syväsatamaan. Investoinnin arvo on noin 280 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Satamassa käsitellään vuosittain noin kaksi miljoonaa tonnia sellua, ja joka vuosi 80 alusta kuljettaa sieltä UPM Euca -sellua asiakkaille ympäri maailman.

UPM:n Paso de los Torosin tehtaan käynnistyttyä Uruguaysta tulee maailman viidenneksi suurin selluntuottaja, ja sellusta maan tärkein vientituote. Tehtaan odotetaan käynnistyvän vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä.

upmpulpexperience.com

 

Missä on raide, siellä kulkee juna – pysähdy!
Artikkeli | 6 min

Missä on raide, siellä kulkee juna – pysähdy!

Lue lisää
Miten UPM:n eukalyptusviljelmät vaikuttavat Uruguayn ekologiseen ja yhteiskunnalliseen hyvinvointiin?
Artikkeli | 5 min

Miten UPM:n eukalyptusviljelmät vaikuttavat Uruguayn ekologiseen ja yhteiskunnalliseen hyvinvointiin?

Lue lisää
UPM tukee yhteisön turvallisuutta ja hyvinvointia Uruguayssa
Artikkeli | 5 min

UPM tukee yhteisön turvallisuutta ja hyvinvointia Uruguayssa

Lue lisää