Artikkeli | 05/18/2021 12:36:04 | 1 min Lukuaika

Uudet monimuotoisuuden indikaattorit Uruguayhin

UPM on valinnut kolme monimuotoisuusindikaattoria yhtiön omistamille maa-alueille osana globaalia, vuonna 1998 käynnistynyttä monimuotoisuusohjelmaansa.

Uudet monimuotoisuusindikaattorit ovat

  1. Luonnonsuojelualueverkoston kehittäminen.
  2. Endeemisten ja uhanalaisten lajien populaatioiden ylläpitäminen ja parantaminen virallisilla suojelualueilla.
  3. Eksoottisten puulajien populaatioiden torjunta ja vähentäminen suojelualueilla.

UPM:n puuviljelmät Uruguayssa on perustettu ruohomaille, joita käytettiin aiemmin karjan laiduntamiseen. Emme muunna luonnonmetsää viljelmiksi. Luontoarvoltaan tärkeimmät kohteet, kuten kosteikot, luonnonmetsät ja ainutlaatuiset alueet lintujen tai muiden eläinten suojelemiseksi, on rauhoitettu.

Pitkän aikavälin monimuotoisuustavoitteidemme saavuttamiseksi aiomme lisätä suojelualueita määritellyissä suojeluluokissa ja jatkaa pitkän aikavälin seurantaohjelmaamme.

UPM:n omistamilla maa-alueilla on tehty tutkimuksia 1990-luvun alusta lähtien suojeltavien lajien ja kotoperäisten ekosysteemien tunnistamiseksi ja luokittelemiseksi. Tällä hetkellä suojelualueiden verkosto kattaa noin 13 000 hehtaaria.

Pitkän aikavälin monimuotoisuustavoitteidemme saavuttamiseksi aiomme lisätä suojelualueita määritellyissä suojeluluokissa ja jatkaa pitkän aikavälin seurantaohjelmaamme. Teemme yhteistyötä paikallisten ympäristöjärjestöjen, kuten Vida Silvestren ja Aves Uruguayn, kanssa.

Tavoitteena positiivinen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen

Luonnon monimuotoisuuden suojeleminen Uruguayssa

Lue lisää toiminnoistamme Uruguayssa

Maailmanluokan sellutehdas Keski-Uruguayhin

Uuden sellutehtaan tuloon valmistaudutaan yhteistyössä eri tahojen kanssa

Teksti: Sini Paloheimo

Ison kynnyksellä
Artikkeli | 8 min

Ison kynnyksellä

Lue lisää
UPM tukee yhteisön turvallisuutta ja hyvinvointia Uruguayssa
Artikkeli | 5 min

UPM tukee yhteisön turvallisuutta ja hyvinvointia Uruguayssa

Lue lisää
Missä on raide, siellä kulkee juna – pysähdy!
Artikkeli | 6 min

Missä on raide, siellä kulkee juna – pysähdy!

Lue lisää