Artikkeli | 05/11/2021 06:43:58 | 6 min Lukuaika

Uruguay valmistautuu avaamaan väylän maailmalle

UPM:n selluterminaalin rakennustyöt Montevideon satamassa ohittivat puolivälin rajapyykin ajallaan. Tutustuimme yhteen Uruguayn historian suurimmista infrastruktuurihankkeista sekä sen mittaviin taloushyötyihin.

Suurhanke UPM:n syvänveden selluterminaalin rakentamiseksi Uruguayn pääkaupunki Montevideon satamaan käynnistyi vuoden 2019 elokuussa. 280 miljoonan Yhdysvaltain dollarin investoinnilla valmistuu terminaali, jonka kautta kuljetetaan noin sadalla aluksella maailman markkinoille vuosittain jopa 2 miljoonaa tonnia sellua.

Selluterminaali ja sataman muut kehitystyöt ovat ratkaisevassa asemassa UPM:n Keski-Uruguayhin parhaillaan rakennettavan Paso de los Toroksen sellutehtaan logistiikassa. Vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla toimintansa aloittavalle sellutehtaalle on rakenteilla suora rautatieyhteys selluterminaaliin.

Selluterminaalin toiminta lisää Montevideon sataman vientiä merkittävästi. Yhtenä Etelä-Amerikan itärannikon merkittävimmistä satamista Montevideo on avainasemassa Uruguayn taloudessa. Sataman uusi rautatieyhteys tukee kaupallisen toiminnan kasvua myös muilla alueilla, ja satama tarjoaa arvokkaan meriyhteyden myös Paraguayn ja Bolivian sisämaavaltioille sekä osille Brasiliaa ja Argentiinaa.

Montevideo Port_Image 2.JPG

Uuden terminaalin on määrä valmistua vuoden 2022 aikana. Kuva: UPM

Vakaasti kohti valmistumista

”Selluterminaalin rakennushanke valmistuu ajallaan ja budjetissa, joten terminaali voidaan ottaa käyttöön ensi vuoden alkupuoliskolla”, kertoo satamatöiden tekninen johtaja Jorge Kliche.

Koronaepidemia on tuottanut haasteita, mutta uruguaylainen Kliche huomauttaa, että työt ovat jatkuneet yhtäjaksoisesti lukuun ottamatta viikon taukoa Uruguayn hallituksen määrättyä maanlaajuisen työnseisauksen. Hän painottaa, ettei Uruguayssa ole koskaan aiemmin toteutettu näin valtavaa hanketta näin tiukassa aikataulussa.

Uuden satama-altaan ruoppauksen lisäksi UPM:n satamahankkeeseen kuuluu kuuden hehtaarin varastotilan rakentaminen tuotteiden säilytystä varten sekä sataman yhdistäminen rautatiehen, jota pitkin sellu kuljetetaan Paso de los Toroksen sellutehtaasta.

”Hanke työllistää noin 500 rakennusmiestä ja 20 työnjohtajaa, joista yhden kanssa työskentelin jo 15 vuotta sitten Fray Bentosin sellutehtaan rakennustyömaalla. Se oli tavallaan huomattavasti haastavampi projekti, koska sukupolvelleni niin valtavan määrän ihmisiä työllistävä hanke oli täysin uutta. Silloin meillä ei ollut kokemusta organisoinnista, työturvallisuuden priorisoinnista eikä aikataulutuksesta”, Kliche muistelee ja lisää, että synergiat nykyisen projektin kanssa ovat merkittävät.

Klichen mukaan UPM on ollut äärimmäisen säntillinen projektin kaikilla osa-alueilla turvallisuudesta aikataulutukseen ja ympäristöasioihin. ”Sataman ruoppausta ja täyttöä varten tehtiin perusteellinen ympäristöselvitys, ja uuden satamatoiminnan vaikutukset kartoitettiin läpikotaisin. UPM on asettanut huomattavasti tiukemmat ympäristövaatimukset kuin Uruguayssa on tavallista”, sanoo Kliche.

Montevideo Port_Image 3.JPG

Uruguayn pääkaupunki Montevideo on Etelä-Amerikan logistiikalle tärkeä solmukohta. Kuva: UPM

Etelä-Amerikan yhdyspiste maailmaan

Projektin valmistuttua vuonna 2022 Montevideon satama saa uuden rautatieyhteyden, joka vahvistaa kaupungin asemaa Etelä-Amerikan liikenteen merkittävänä solmukohtana Atlantin rannikolla. Kaupungin merkittävyys kasvaa erityisesti Río de la Platan alueella, eli sisämaahan vievien tärkeiden vesireittien Uruguayjoen ja Paranájoen yhteisen jokisuun alueella, jossa sijaitsee myös Argentiinan pääkaupungin Buenos Airesin satama.

”Konttiliikenteen analysointi osoittaa, että Uruguay on jo kansainvälisen liikenteen tärkeä solmukohta, sillä 50 prosenttia konteista on peräisin muualta kuin Uruguaysta. Montevideon läpi kulkee vuosittain noin 800 000 TEU-yksikköä, kun Buenos Airesissa vastaava luku on arviolta 1,8 miljoonaa. Ero on siis yli kaksinkertainen, mutta toisaalta Argentiinan väkiluku on 13 kertaa suurempi kuin Uruguayn”, kertoo Fernando Puntigliano, joka toimi Uruguayn satamaviranomaisen ANP:n johtajana vuosina 2005–2009 ja luennoi nykyään logistiikan ja toimitusketjujen hallinnan professorina Montevideon UCU-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

”Pitkään jouduin selittämään viranomaisille, että satamat ovat tärkeä osa logistiikkaketjua. Valtio tarvitsee sekä maa- että vesiyhteyksiä, joista jälkimmäinen jakautuu Uruguayssa meriliikenteeseen ja sisämaan jokiliikenteeseen. Satamat eivät ole ainoastaan sisämaan ja rannikon yhdyspisteitä vaan seudun yhteyspisteitä koko maailmaan”, Puntigliano sanoo.

Puntigliano kertoo joidenkin satamien erikoistuneen nimenomaan jälleenlaivaukseen, mutta hänestä se ei ole kannattava ratkaisu Montevideolle. ”Tuonti, vienti ja muu rahtiliikenne täytyy pitää tasapainossa, sillä jälleenlaivaus on epävakaata. Panostaminen pelkkään jälleenlaivaukseen olisi Uruguaylle riskialtista”, hän varoittaa.

Montevideo Port_Image 4.JPG

Uusi satamahanke ulottuu Montevideon rantaviivaa pidemmälle. Kuva: UPM

Monipuolisesta satamasta hyötyvät kaikki

Vuosien saatossa satamatoiminta on pikkuhiljaa laajentunut, ja suurin kasvu on nähty konttiliikenteessä. Logistiikka-alan asiantuntija Guillermo Mera huomauttaa, että kauttakulkurahdin liikennöinti on usein riippuvaista myös naapurimaiden poliittisista päätöksistä. Siksi hankkeet, jotka vähentävät sataman riippuvuutta kolmansien osapuolten jälleenlaivausrahdista, ovat enemmän kuin tervetulleita.

”Yleinen näkemys on, että sataman monipuolisuus tuo taloudellista menestystä, joka puolestaan lisää koko yhteiskunnan hyvinvointia. Erikoistuneet terminaalit harvoin häiritsevät muuta toimintaa, mutta toimijoiden määrän kasvu lisää painetta kasvattaa syväystä ja kehittää sataman palveluita”, sanoo Mera, joka on työskennellyt logistiikan ja satamien parissa yli 30 vuotta.

Vaikka suurin osa huomiosta UPM:n suurhankkeen tiimoilta on keskittynyt uuteen teollisuus- ja rautatieinfrastruktuuriin, Meran mielestä sataman kehittäminen ansaitsee paljon enemmän huomiota. Häneen on tehnyt suuren vaikutuksen se, kuinka nopeasti ja sujuvasti rakennushanke on edennyt hänen mukaansa aiemmin lähes unohdetussa ja osin ränsistyneessä sataman osassa.

Valtiorahoitteisen rautatiehankkeen lisäksi Uruguayn hallitus on suunnitellut investoivansa uuteen tieinfrastruktuuriin sataman ympärille. Valmistuttuaan se parantaa niin sataman kuin koko pääkaupungin liikenneyhteyksiä, mutta Mera huomauttaa, että hanke mahdollistaa myös sisämaan kehittämisen.

”Kyseessä on merkittävä projekti, joka vaikuttaa sekä satamaan että Montevideon kaupunkiin. Kun satamaan rakentuu myös rautatieyhteys, kaikille toimijoille aukeaa uusia logistiikan mahdollisuuksia. Projektin tärkein hyöty on teollisuuden kehitys, koska ilman teollisuutta ei ole mitään”, Mera tiivistää.

 

Teksti: Asa Butcher

 

Missä on raide, siellä kulkee juna – pysähdy!
Artikkeli | 6 min

Missä on raide, siellä kulkee juna – pysähdy!

Lue lisää
Miten UPM:n eukalyptusviljelmät vaikuttavat Uruguayn ekologiseen ja yhteiskunnalliseen hyvinvointiin?
Artikkeli | 5 min

Miten UPM:n eukalyptusviljelmät vaikuttavat Uruguayn ekologiseen ja yhteiskunnalliseen hyvinvointiin?

Lue lisää
UPM tukee yhteisön turvallisuutta ja hyvinvointia Uruguayssa
Artikkeli | 5 min

UPM tukee yhteisön turvallisuutta ja hyvinvointia Uruguayssa

Lue lisää