Artikkeli | 05/14/2020 07:59:17 | 4 min Lukuaika

Paikallinen osaaminen avainasemassa UPM:n uuden sellutehtaan rakentamisessa Uruguayssa

Heinäkuussa 2019 UPM vahvisti käynnistävänsä Uruguayssa maan historian suurimman investointihankkeen. Nyt UPM Paso de los Torosin sellutehtaan rakentaminen on meneillään, ja tehdasalueen lisäksi myös muut siihen liittyvät rakennushankkeet tuovat paikallisille yrityksille ja työntekijöille erilaisia mahdollisuuksia. Paikallista kehitystä edistävällä hankkeella on jo ensimmäinen suora vaikutus: nykyisin nuoret isabelinot – kuten Paso de los Torosissa syntyneitä Uruguayssa kutsutaan – voivat toteuttaa unelmansa kotikaupungissa työskentelystä.

Paso de los Torosissa perustettu yritys Volfer Ingeniería (CIGROL S.A.) on saavuttanut kaupungissa lähes ikonisen maineen. Se on toiminut Romano-perheen johdolla jo pitkään metallialalla, ja sillä on laaja tuotevalikoima. Yritys sai rakennettavakseen asuinmoduuleja väliaikaisiksi asunnoiksi työntekijöille, jotka saapuvat kaupunkiin sellutehtaan rakennusvaiheen aikana.

Volfer Ingenierían tuli rakentaa yli 300 asuinmoduulia, saavuttaa vaaditut laatutasot ja ottaa huomioon tarvittavat turvatoimet. Vastatakseen tähän haasteeseen yritys perusti tehtaalleen uuden tuotantolinjan erityisesti moduulien kokoamista varten.

Moduulit asennetaan Paso de los Torosiin ja sen naapurustoon Centenarioon, Carlos Reylesiin ja Duraznoon, ja niihin majoittuu tehtaan rakennusvaiheen aikana jopa 5 500 työntekijää. Kaikissa moduuleissa on juomavesi ja sähköt, ja ne on kytketty viemäriverkkoon.

houses-volfer-paso-de-los-toros.jpg

Rodrigo Bentancor on 23-vuotias ja työskennellyt yrityksessä viisi vuotta. Hän on saanut mahdollisuuden kehittyä, oppia uutta ja erikoistua yrityksessä, ja nykyisin hän on ensisijaisesti vastuussa moduulien uudesta kokoonpanolinjasta. Rodrigo on tietoinen hänelle annetusta vastuusta ja kokee, että niin hänellä kuin muillakin nuorilla on edessään hienoja mahdollisuuksia.

”Varttuessani Paso de los Torosissa minun kaltaiseni nuoret joutuivat lähtemään muualle töihin, koska työpaikkoja oli aina niukasti. Tehdashankkeen myötä tilanne on nykyään muuttunut”, hän kertoo.

Sellutehtaan rakentaminen ja muut siihen liittyvät työt merkitsevät pitkää ja vaiheittaista prosessia. Uusien toimittajien valinta ja uusien mahdollisuuksien luominen sisältyvät Uruguayn valtion ja UPM:n alusta lähtien kehittämään yhteissuunnitteluun.

”Haaste poikkeaa hieman aikaisemmasta toiminnastamme. Monet yritykset varmasti oppivat ja kehittyvät paljon tänä aikana sellaisten töiden ansiosta, jollaisia ne eivät olisi koskaan saaneet ilman tehdasta”, Bentancor lisää.

construcion-of-houses-volfer-paso-de-los-toros.jpg

Yksi keskeisistä tekijöistä, joiden avulla taataan hankkeen todellinen integroituminen yhteisöön, on paikallisten toimittajien valmiuksien kehittäminen, jotta ne pystyvät vastaamaan tämän mittaluokan hankkeen tarpeisiin.

Toinen keskeinen tekijä, jota tarvitaan uusien tilaisuuksien hyödyntämiseksi, on koulutus.

Gloria Cardoso, 33, aloitti Volferilla metallityöntekijänä helmikuussa. ”Olen yrityksen ensimmäinen naispuolinen työntekijä. Tällä on tärkeä merkitys nuorten ja ammattitaitoisten ihmisten työllistymisen kannalta ja myös siksi, että se luo mahdollisuuksia myös muille ihmisille, joilla ei ole aiemmin ollut niitä. UPM avaa oven monille työmahdollisuuksille, koska kyseessä ei ole pelkästään tehtaan vaan myös infrastruktuurin rakentaminen.”

UPM on tiedottanut yhteisölle säännöllisesti Paso de los Torosissa pidetyissä kokouksissa hankkeen suunnittelun etenemisestä, rakennustöistä, henkilöstön rekrytointiprosessien toteuttamisesta, koulutusmahdollisuuksista ja työpaikkojen vaiheittaisesta lisääntymisestä alueella.

Leonardo Gaitán, 30, on toinen esimerkki koulutuksen merkityksestä tilaisuuksiin tarttumisessa. Hän on valmistunut UTU:sta (Universidad del Trabajo del Uruguay) ja aloitti työskentelyn Volfer Ingenieríalla kolme kuukautta sitten.

”Työpaikoista oli pulaa, joten kaupunki oli hyvin hiljainen ja rauhallinen. Monet lähtivätkin muualle työmahdollisuuksien puuttumisen takia. Olin itsekin työttömänä kolme kuukautta sitten, kun sain tilaisuuden aloittaa täällä työskentelyn. Onneksi voin jäädä kotikaupunkiini ja työskennellä täällä”, Leonardo sanoo.

UPM on luottanut ja turvautunut moniin Volfer Ingenierían kaltaisiin yrityksiin viimeisen 30 vuoden aikana. Sama koskee myös uuden sellutehtaan rakennustöitä, joten on välttämätöntä, että saatavilla on riittävästi koulutettua henkilöstöä ja että paikallisia yrityksiä kannustetaan kehittämään valmiuksia täyttämään hankkeen edellyttämät vaatimukset.

UPM Paso de los Torosin sellutehtaan rakentamisen edetessä sen positiiviset vaikutukset alkavat näkyä laajemmin ja myös ihmisten odotuksissa. ”Kaikki, jotka haluavat jatkaa asumista ja työskentelyä Paso de los Torosissa, voivat nyt jäädä”, Gloria Cardoso sanoo.

Missä on raide, siellä kulkee juna – pysähdy!
Artikkeli | 6 min

Missä on raide, siellä kulkee juna – pysähdy!

Lue lisää
Miten UPM:n eukalyptusviljelmät vaikuttavat Uruguayn ekologiseen ja yhteiskunnalliseen hyvinvointiin?
Artikkeli | 5 min

Miten UPM:n eukalyptusviljelmät vaikuttavat Uruguayn ekologiseen ja yhteiskunnalliseen hyvinvointiin?

Lue lisää
UPM tukee yhteisön turvallisuutta ja hyvinvointia Uruguayssa
Artikkeli | 5 min

UPM tukee yhteisön turvallisuutta ja hyvinvointia Uruguayssa

Lue lisää