Biomassasta pontta Uruguayn vihreän energian vallankumoukseen

Uruguay on yksi maailman johtavista uusiutuvan energian tuottajista. UPM:n uuden sellutehtaan odotetaan jopa kaksinkertaistavan biomassan osuuden maan sähköntuotannosta.

”Uruguay on aina ollut askelen edellä”, toteaa Grant Burrier, Massachusettsin Curry Collegen Etelä-Amerikkaan erikoistunut politiikan ja historian apulaisprofessori.

Vaikka Burrierin lausahdus voisi viitata Uruguayn politiikan vakaaseen toimintaympäristöön, suhteellisen pieniin tuloeroihin tai edistykselliseen sosiaalipolitiikkaan, hän tarkoittaa tällä kertaa maan vihreän energian vallankumousta.

Kioton pöytäkirja eli ensimmäinen maailmanlaajuinen ilmastosopimus allekirjoitettiin vuonna 1997. Sen jälkeen Uruguay kasvatti uusiutuvan energian osuutta kokonaistuotannostaan 37 prosentista 61 prosenttiin vuoteen 2017 mennessä (uudempia tilastoja ei ole saatavilla).

Uruguayn nopeasti monipuolistuvaan energiaverkkoon tuotetaan sähköä muun muassa vesi-, tuuli- ja aurinkovoimalla sekä biomassalla. Valtion energiayhtiö UTE:n mukaan jopa 96 prosenttia kaikesta Uruguayn energiasta tuotetaan uusiutuvilla lähteillä.

Electricity_small.jpg

UPM:n Paso de los Toros sellutehtaan odotetaan jopa kaksinkertaistavan biomassan osuuden maan sähköntuotannosta.

Kriisi muutosvoimana

Burrier liittää Uruguayn menestyksen uusiutuvan energian käyttöönotossa useisiin tekijöihin. Laaja poliittinen yksimielisyys, julkisen ja yksityisen sektorin tiivis yhteistyö ja 2000-luvun alun energiakriisi ovat kaikki osaltaan edistäneet maan siirtymistä vihreään energiantuotantoon.

”Kriisi voi vauhdittaa muutosta, jos se sattuu sopivien päättäjien ollessa vallassa. Energiakriisin iskiessä Uruguay oli pitkälti riippuvainen maaöljyn maahantuonnista. Hinnat ampaisivat taivaisiin samalla, kun Uruguayn peson arvo romahti.”

Uruguay tuotti merkittäviä määriä vesivoimaa, mutta vuosikymmenen mittainen kuivuus osoitti huutavan tarpeen monipuolisemmalle energiantuotannolle. Frente Amplio -koalition ehdokkaana presidentiksi nousseen Tabaré Vázquezin hallitus päätti nopeasti investoinneista tuuli- ja aurinkovoimapuistoihin sekä biomassalaitoksiin.

Biomassa vauhdittaa energiantuotannon rakennemuutosta

UPM:n ensimmäisen Uruguayn sellutehtaan toiminta käynnistyi Fray Bentosin kaupungissa vuonna 2007.

”Biomassan tuotanto – erityisesti UPM:n sellutehtaan myötä – alkoi juuri oikeaan aikaan, sillä Uruguayn energiantuotanto oli vaikeuksissa. Vuosina 2006, 2008 ja 2009 maamme kärsi vakavasta kuivuudesta. Siinä tilanteessa biomassaa tuottavat laitokset olivat enemmän kuin tervetulleita”, sanoo Gonzalo Casaravilla, joka toimi UTE:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2010 vuoden 2020 maaliskuuhun.

”Kaikkien sellutehtaiden prosesseissa pystytään tuottamaan enemmän energiaa kuin ne itse tarvitsevat. Toisin sanoen selluntuotantoprosessin sivutuotteena syntyy energiaa, joka voidaan syöttää sähköverkkoon”, selittää Bruno Vuan, energia- ja kehitysasioista vastaava UPM:n vanhempi projektipäällikkö.

upmfraybentos-aerial-08_small.jpg

Sellutehtaiden prosesseissa pystytään tuottamaan enemmän energiaa kuin ne itse tarvitsevat.

Tulevaisuuden energiaa UPM:n ja UTE:n yhteistyöstä

Vuan kertoo, että UPM:n sellutehdas lounaisessa Uruguayssa sijaitsevassa Fray Bentosin kaupungissa tuottaa noin 130 megawattia sähköä, mikä vastaa vajaata 10 prosenttia Uruguayn kokonaisenergiantuotannosta.

Kaiken kaikkiaan biomassasta tuotetun energian osuus Uruguayn kokonaisenergiantuotannosta on 15 prosenttia. Vuan arvioi, että kun UPM:n toinen sellutehdas valmistuu Keski-Uruguayssa sijaitsevaan Paso de los Toroksen kaupunkiin vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla, biomassan osuus energiantuotannosta kasvaa 25–30 prosenttiin.

”UPM:n uuden tehtaan panos energiantuotantoon vastaa noin kolmen vuoden kysynnän kasvua. Uusi tehdas tuottaa siis itse tarvitsemansa energian, minkä lisäksi sen kapasiteetti riittää tuottamaan UTE:n verkkoon tarpeeksi energiaa kolmen vuoden kasvutarpeisiin”, Vuan kertoo. ”Uuden sellutehtaan ansiosta Uruguayn ei tarvitse investoida energiantuotantoon kolmeen tai neljään vuoteen”, hän lisää.

UPM:n ja UTE:n välinen yhteistyö ulottuu kuitenkin energiantuotantoa pidemmälle. Lisäksi sähköinfrastruktuurin kehittäminen ja investointi uusiutuviin energiamuotoihin säilyivät osana hallitusohjelmaa, vaikka Frente Amplion hallituskoalitio vaihtui Kansallispuolueen (Partido Nacional) muodostamaan hallitukseen vuoden 2019 vaalien jälkeen.

”UPM:n panos Uruguayn energiateollisuuteen ei rajoitu ainoastaan sähköntuotannon lisäämiseen uuden tehtaan käynnistymisen myötä 2022 jälkipuoliskolla. Yhtiön investoinnit sähköinfrastruktuurin vahvistamiseen lisäävät myös sähkönsiirtokapasiteettia”, sanoo Vuan.

”Näin UPM voi käyttää ja myydä Paso de los Torosin tehtaan ylijäämäenergiaa projektisuunnitelmien mukaisesti, mikä lisää tehtaan energiatehokkuutta. Samalla investoinnit parantavat UTE:n suurjänniteverkon vakautta ja häiriönsietokykyä.”

 

Text: Daniel Dawson

 

Missä on raide, siellä kulkee juna – pysähdy!
Artikkeli | 6 min

Missä on raide, siellä kulkee juna – pysähdy!

Lue lisää
Miten UPM:n eukalyptusviljelmät vaikuttavat Uruguayn ekologiseen ja yhteiskunnalliseen hyvinvointiin?
Artikkeli | 5 min

Miten UPM:n eukalyptusviljelmät vaikuttavat Uruguayn ekologiseen ja yhteiskunnalliseen hyvinvointiin?

Lue lisää
UPM tukee yhteisön turvallisuutta ja hyvinvointia Uruguayssa
Artikkeli | 5 min

UPM tukee yhteisön turvallisuutta ja hyvinvointia Uruguayssa

Lue lisää