Tehokas logistinen kokonaisuus

 

Toimitusvarmuus tehtaalta maailmanmarkkinoille varmistetaan tehokkaalla logistiikkaketjulla, johon kuuluvat tiestön parantaminen, merkittävä rautatieuudistus ja uusi satamaterminaali Montevideon satamassa. Infrastruktuurihankkeet vahvistavat kaikkien teollisuusalojen kehitysedellytyksiä Uruguayssa.

 

Uusi selluterminaali raideyhteyden päässä

Osana noin 3,47 miljardin Yhdysvaltain dollarin kokonaisinvestointia UPM on rakentanut selluterminaalin Montevideon syväsatamaan. Suora raideyhteys tehtaalta satamaan sellutoimituksiin suunniteltuun terminaaiin muodostaa tehokkaan toimitusketjun maailmanmarkkinoille.

UPM operoi terminaalia pitkäaikaisella sopimuksella ja maksaa sataman käytöstä. Uusi selluterminaali aloitti toimintansa lokakuussa 2022.

Uruguayn valtio vastasi Montevideon sataman ruoppaamisesta syväsatamaksi, ja nyt Montevideo on ainoa rautatieyhteyden päässä toimiva syväsatama Rio de la Platan joensuussa.

Montevideon satama kuuluu Etelä-Amerikan pääsatamiin ja sillä on suuri merkitys Uruguayn taloudelle ja kilpailukyvylle.

 
 

Rautatien modernisointi luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Uruguayssa on ollut rautatie jo 150 vuotta. Montevideosta kuuteen suuntaan lähtenyt rautatieverkko kansallistettiin 1948. Tämän vuosisadan alkuun mennessä verkko oli rapistunut pahasti, ja 2 900 kilometrin rataverkosta käytössä oli vain noin puolet.

Tällä hetkellä raidetta uusitaan Paso de los Torosista Montevideoon. Tämä 273 kilometriä pitkä raide  yhdistää UPM:n uuden sellutehtaan Montevideon satamaan. Keskimaan junarata parantaa kaikkien alueen teollisuudenalojen yhteyksiä sekä henkilöliikenteen kehitysmahdollisuuksia.

Ferrocarril Central -nimellä kulkevan rautatien suunnittelee ja rakentaa Grupo Vía Central -konsortio, jossa on yhtiöitä Uruguyaysta, Perusta, Espanjasta ja Ranskasta.

Yksi radan käyttäjistä on UPM, jonka on arvioitu kuljettavan noin puolet radalla liikkuvasta rahdista, enimmillään 14 junaa päivässä ja noin 4 miljoonaa rahtitonnia vuosittain. UPM kuljettaa radalla sellua ja raaka-aineita.

 
 

Tieverkon kunnostus tuo paremmat yhteydet 

Uruguayn valtio kehittää sisämaan tieverkkoa tavoitteenaan parantaa teiden ympärivuotista käyttöä. Toimivat liikenneyhteydet lisäävät liiketoimintamahdollisuuksia eri alueilla.

Teiden laatu ja tieverkon tiheys ovat tärkeitä maaseudun elinkeinoille ja liiketoiminnalle. Ne vaikuttavat merkittävästi myös turvallisuuteen, kuljetuskustannuksiin, toimitusaikoihin ja kilpailukykyyn. Infrastruktuurin uudistaminen vaikuttaa kokonaisvaltaisesti maaseutujen aluekehitykseen parantamalla liikenneyhteyksiä kouluihin, työpaikoille ja terveydenhuoltopalvelujen piiriin.

Tieverkon parantamisen ja tiepäällysten vahvistamisen lisäksi tehdasprojektiin on liittynyt tieturvallisuuskoulutuksia, tehostettua valvontaa sekä valmistautumista jättirekkojen tuloon puukuljetuksissa.