Tutustu paikallisyhteisöihin

 

UPM Paso de los Torosin tehtaan lähialueisiin kuuluvat Keski- ja Luoteis-Uruguayssa sijaitsevat sisämaan departementit Tacuarembó, Durazno, Florida ja Cerro Largo. Kaikkiaan alueella asuu noin 310 000 ihmistä.

 

Karjanhoito, maatalous sekä puunviljely muodostavat sisämaan pääelinkeinot. Alue on Uruguayn sisäisessä vertailussa vähiten kehittynyttä (Departmental Development Indicator CINVE 2007-2015), kun tarkastelussa on köyhyysrajan alittavien kotitalouksien lukumäärä sekä alueellisen kilpailukyvyn, infrastruktuurin tai sosioekonomiset mittarit.

Edellä mainitut tekijät rajoittavat taloudellista kehitystä, työllistymistä sekä mahdollisuuksia infrastruktuurin kehittämiseen.

UPM:n tehdasprojekti on luonut ympärilleen merkittäviä mahdollisuuksia lähialueiden asukkaille ja alueelliselle kehittämiselle yhteistyössä eri tahojen kanssa.

 

 Asuntoja tehtaan rakentajille

Osana viranomaisten kanssa laadittua asuntosuunnitelmaa UPM rakensi väliaikaisia ja pysyviä asuntoja tehtaan rakennusvaiheen työntekijöille. Asuntoja rakennetiin kaikkiaan yli 5 500 työntekijälle lähialueiden taajamiin Paso de los Toros, Pueblo Centenario, Carlos Reyles ja Duraznon kaupunki. Rakentamisen päätyttyä väliaikaiset asunnot puretaan muuhun käyttöön, kun taas kaikki 60 pysyvään käyttöön rakennettua asuntoa samoin kuin väliaikaisia asuntoja varten rakennettu infrastruktuuri siirtyvät valtion omistukseen.

Asunnot rakensivat uruguaylaiset yhtiöt, joista suurin osa on paikallisia toimijoita tehtaan lähialueilta. Kiihkeimmillään asuntorakentaminen työllisti yli 400 henkilöä.

Tehtaan rakennusvaiheen työntekijöiden asuntosuunnitelma laadittiin yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. Duraznon ja Tacuarembón departementien paikallisviranomaisten lisäksi valmisteluun osallistuivat MVOTMA, National Directorate of Land Planning (DINOT), National Directorate of Housing (DINAVI), Planning and Budget Office (OPP) ja Ministry of Labour and Social Security (MTSS).

 

Rakennusvaiheen asunnot