Tutustu paikallisyhteisöihin

 

UPM Paso de los Torosin tehtaan lähialueisiin kuuluvat Keski- ja Luoteis-Uruguayssa sijaitsevat sisämaan departementit Tacuarembó, Durazno, Florida ja Cerro Largo. Kaikkiaan alueella asuu noin 310 000 ihmistä.

 

Karjanhoito, maatalous sekä puunviljely muodostavat sisämaan pääelinkeinot. Alue on Uruguayn sisäisessä vertailussa vähiten kehittynyttä (Departmental Development Indicator CINVE 2007-2015), kun tarkastelussa on köyhyysrajan alittavien kotitalouksien lukumäärä sekä alueellisen kilpailukyvyn, infrastruktuurin tai sosioekonomiset mittarit.

Edellä mainitut tekijät rajoittavat taloudellista kehitystä, työllistymistä sekä mahdollisuuksia infrastruktuurin kehittämiseen.

UPM:n investointi luo ympärilleen merkittäviä mahdollisuuksia lähialueiden asukkaille ja alueelliseen kehittämiseen. Positiivisten vaikutusten ja saatavien hyötyjen maksimointi edellyttää eri tahojen yhteistyötä.

 

 Asuntoja tehtaan rakentajille

Osana viranomaisten kanssa laadittua asuntosuunnitelmaa UPM rakentaa väliaikaisia ja pysyviä asuntoja tehtaan rakennusvaiheen työntekijöille. Asuntoja rakennetaan kaikkiaan yli 5 500 työntekijälle lähialueiden taajamiin Paso de los Toros, Pueblo Centenario, Carlos Reyles ja Duraznon kaupunki. Rakentamisen päätyttyä väliaikaiset asunnot puretaan kun taas kaikki 60 pysyvää asuntoa siirtyvät valtion omistukseen.

Asuntoja rakentavat uruguaylaiset yhtiöt, joista suurin osa on paikallisia toimijoita sisämaasta. Asuntorakentamisen arvioidaan kiihkeimmillään työllistävän 400 henkilöä.

Tehtaan rakennusvaiheen työntekijöiden asuntosuunnitelma on tehty yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. Duraznon ja Tacuarembón departementien paikallisviranomaisten lisäksi valmisteluun osallistuivat MVOTMA, National Directorate of Land Planning (DINOT), National Directorate of Housing (DINAVI), Planning and Budget Office (OPP) ja Ministry of Labour and Social Security (MTSS).

 

Rakennusvaiheen asunnot